Защо да го направите:

Значението на портфолиото нараства в последните години. Чрез създаване на портфолио, увеличавате възможностите си за саморефлексия, растеж и реализация на творческия потенциал.


Какво да направите:

Вашите начинания заслужават да бъдат споделени. Съберете на едно място дипломи, сертификати, снимки, награди, видео или аудио примери. Сортирайте и изберете тези, които ви представят в най-добра светлина и пристъпете към създаване на портфолио.


Как да го направите:

Регистрирайте се в системата, изберете някой от напълно безплатните или платени видове шаблони за портфолио и качете изображения, видеофайлове, аудио примери, текстови документи или други цифрови носители в портфолио модула на обучителната система - Contipso. Сега вече имате автентично мощно доказателство за опит и умения. То ще бъде видимо на всякакъв тип устройства. Толкова е лесно!

Едно от нещата, които ми харесва в тази платформа, е че предоставя безплатна възможност на млади творци да покажат на света своя труд и така да намерят възможност за нови проекти.
Христо Трифонов - Contipso user

ДОСТЪП ДО РАЗЛИЧНИ БЕЗПЛАТНИ МОДЕЛИ НА ПОРТФОЛИА

професионален дизайн и опростена редакция

Основни ползи

  • Безплатни шаблони, готови за употреба
  • Възможност да надградите с дизайнерски шаблони
  • Висока посещаемост на модула
  • Бърза редакция чрез вградени инструменти
  • Възможност да приложите своето портфолио директно при кандидатстване по
    обява в магазина на Contipso
  • Гъвкавост на представянето
  • Безплатен хостинг за вашето чудесно портфолио

Специфични ползи

Портфолио на педагогически специалисти :

На едно място е събрано всичко, всичко необходимо за създаване на педагогическо портфолио. Това обхваща: учителите, възпитателите, психолозите, педагогическите съветници, логопедите, рехабилитаторите на слуха и говора, корепетиторите, хореографите, треньорите по вид спорт и ръководителите на направление „Информационни и комуникационни технологии", директорите на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и заместник-директорите, които изпълняват норма на преподавателска работа. Модела на портфолито последователно съдържа девет тематични области съобразени с издадената от Министъра на образованието “НАРЕДБА No 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти” Десетата част е полезна галерия, в която могат да се извадят ключовите акценти, за да може да се създаде оригинално портфолио.

Портфолио на фотограф :

Може да създадавате свои собствени категории, в които да публикувате различни типове изображения. От избраните фотографии може да създадете галерия, която да освети като с прожектор вашия талант. Готовото портфолио ще ви позволи да отговорите с “ДА” на вече почти 100% задавания въпрос от потенциалните клиенти “Можете ли да ни предоставите вашето портфолио?”

Портфолио на видеограф:

Освен собствените категории в портфолиото, може да създадете времева линия, в която да опишете вашия опит като видегораф. Има възможност да предоставите бърз контакт, чрез директен линк към профил в социални мрежи. Безусловно предимство е и възможността да представите своите разработки чрез лик към видео портали или собствен сайт.


Портфолио на дизайнер:

Имате възможност да посочите своето образование и стаж. Гъвкавост, дава възможността в зависимост от вашата специализация да генерирате категории от рода на “лого дизайн”, “уеб дизайн”, “брошури”, “визитки” и т.н. Лесно може да изберете най-доброто от всяка категория и да го представите в галерия в началото на портфолито. Така ще можете да бъдете автентичен и атрактивен за посетителите.

Направете първата крачка

Разгледайте примерите на вашите колеги, които грабнаха тази възможност.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Очаквайте скоро

Инструмент за съдържание

Чудесна възможност да създадете уникално интерактивно съдържание за електронно обучение.

Очаквайте скоро

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Към Електронен магазин
Горе