Зам. директор

Здравко Петров

Портфолио на Зам. директорСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Здравко
Презиме: Митков
Фамилия: Петров
Националност: България
Телефон: 0894683550
Имейл: z.petrov@suizku.com
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: Средно училище "Сава Доброплодни", гр. Шумен
Заемана длъжност в момента: Заместник-директор на училище
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
10-200209-2003Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шуменасистент
09-200406-2005Средно общобразователно училище "Трайко Симеонов", гр. ШуменУчител по математика и информационни технологии
09-200508-2008Средно общообразователно училище "Сава Доброплодни", гр. Шуменучител по математика, информатика и информационни технологии
09-200809-2014Средно общообразователно училище "Сава Доброплодни", гр. ШуменРъководител на компютърен кабинет
09-201408-2015Гимназия с преподаване на чужди езици "Никола Йонков Вапцаров", гр. Шуменстарши учител по математика
08-201508-2015Средно общообразователно училище "Сава Доброплодни", гр. Шуменстарши учител по математика
09-201507-2016Средно общообразователно училище "Сава Доброплодни", гр. ШуменПомощник-директор по учебната дейност
08-2016До моментаСредно училище "Сава Доброплодни", гр. ШуменЗаместник-директор по учебната дейност
 3.  Любим цитат
"От само себе си не можем да станем мъдри." Паисий Хилендарски

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1997
Период до: 10-2002
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: математика и информатика
Професионална квалификация: Учител по математика и информатика
Образователна институция: Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен
Файл:
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Учител по Математика и Информатика
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
07-200910-2009Математика5-та степенШуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование, гр. Варна
07-201711-2017Математика4-та степенШуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование, гр. Варна
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 17
от които Учителски стаж: 16
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
10-2016Работа в група и епип1 кредит16Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен Департамент за информация, квалификация и продължаващо обучение – гр. Варна
06-2017Съвременни методически насоки в преподаването на математика1 кредит16Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен Департамент за информация, квалификация и продължаващо обучение – гр. Варна
06-2017Мултимедийни и облачни технологии в работата на съвременния учител1 кредит16Тракийски университет Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите, гр. Стара Загора
11-2017Подходи за самооценяване на институцията при управление на качеството в образователните институции съгласно Наредба № 16 от 08.12.2016 г.1 кредит16СЕМА - М
06-2018Използване на интерактивни форми и методи в образователния процес за стимулиране на логическото мислене, въображение и паметта на учениците1 кредит16Издателство "Булвест 2000"
07-2018Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми1 кредит16Регионално управление на образованието – Шумен/ПСИТ България ООД
07-2018Профилирано обучение и подготовка на надарени ученици1 кредит16Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти
12-2018Оценяване на писмени работи от НВО по математика в 7. клас1 кредит16Център за оценяване в предучилищното и училищното образование
12-2018Развиване на емоционалната интелигентност на учителя с цел предоставяне на подкрепа за повишаване на самооценката на ученика1 кредит16Институт за човешки ресурси
02-2019Превенция на насилието и тормоза в училище чрез опора на силните страни на децата (Резилианс подход)1 кредит16Институт по социални дейности и практики
03-2019Създаване на учебно съдържание с добавена реалност (AR) с помощта на онлайн инструмент1 кредит16Фондация "Образование 5.0", гр. София
11-2019Използване на платформата Smart Classroom за органнизация на учебния процес и прилагане на смесено обучение1 кредит16Фондация "Образование 5.0", гр. София
12-2019Гугъл и майкрософт продукти в помощ на образованието1 кредит16"Орак Инженеринг" ЕООД
12-2019Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми1 кредит16Регионално управление на образованието – Шумен/Псит България ООД - гр. София
08-2020Обучение на учители по математика, които от учебната 2020/2021 година ще преподават по учебните програми за профилирана подготовка в ХІ и ХІІ клас1 кредит16Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти
10-2020Трудови, социални и осигурителни права1 кредит16Конфедерация на независимите синдикати в България
12-2020Модел за цялостна образователна трансформация на учебното заведение. Образователна стратегия и индивидуален план за дигитализация на учебната среда0.38 кредита6Регионално управление на образованието - Шумен/Орак Инженеринг ЕООД - гр. Пловдив
12-2020Microsoft за образованието0.38 кредита6Регионално управление на образованието - Шумен/Орак Инженеринг ЕООД - гр. Пловдив
04-2021Най-новите информационни технологии в процеса на обучение1 кредит16"Просвета - София" АД, гр. София
09-2021Иновативни методи в обучението по информационни технологии1 кредит16Център за обучение на педагогическия специалист - София
09-2021Планиране, организация и контрол на възпитанието и обучението по БДП2 кредита32Център за професионално обучение "Професия 21 век" - София
10-2021Профилираната подготовка по математика в 12. клас1 кредит16Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти
11-2021Методи за оценяване на математическа грамотност в международното изследване PISA 20221 кредит16Център за оценяване в предучилищното и училищното образование
04-2022Таблети и смартфони: Използване на мобилните устройства като образователни инструменти2 кредита30Регионално управление на образованието - Шумен/Европас Тичър Академи - гр. Дъблин, Ирландия
07-2022Създаване на собствен облик на училището в електронна среда2 кредита32Център за професионално обучение към „Креативност“ ЕООД
05-2023STREAM УРОКЪТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ1 кредит16Просвета - София АД, гр. София
06-2023Учебен дизайн на електронното обучение1 кредит16Център за професионално обучение към „Креативност“ ЕООД
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
11-201611-2016СеминарИнтегриране на ИКТ в учебния процес6
02-201802-2018Обучителен курсРабота с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми16ПСИТ България ООД
03-201904-2019Обучителен курсОбучение на системни администратори по стандартите на ШколоШколо ООД
04-201904-2019Обучителен курсРабота с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми16ПСИТ България ООД
11-201911-2019Обучителен курсSTEAM - предизвикателства и възможности16Иновации и консултиране ООД
05-202005-2020Обучителен курсTeams - възможности за дистанционно обучение в помощ на учителяКЛЕТ БЪЛГАРИЯ
11-202011-2020СеминарMicrosoft за образованието6ОРАК Инженеринг ЕООД
12-202012-2020СеминарМодел за цялостна образователна трансформация на учебното заведение. Образователна стратегия и индивидуален план за дигитализация на учебната среда6ОРАК Инженеринг ЕООД
12-202012-2020СеминарMicrosoft за образованието6ОРАК Инженеринг ЕООД
12-202012-2020СеминарСъздаване и използване на онлайн образователни ресурси за прогимназиален и гимназиален етап на образованието6ОРАК Инженеринг ЕООД

06-202106-2021СеминарДигитални умения за партньорство - ниво 4Конфедерация на независимите синдикати в България
09-202109-2021СеминарУчебните тетрадки в 5.-7. клас - надежден образователен ресурс за креативно и практически ориентирано обучениеКЛЕТ БЪЛГАРИЯ
09-202109-2021СеминарПрофилирана подготовка в 11. и 12. клас – новости, възможности, предизвикателстваКЛЕТ БЪЛГАРИЯ
04-202204-2022Квалификационен курсTablets and Smartphones-Using Mobile Devices as Educational Tools30Europass Teacher Academy - Ireland
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Руски език А2 (Основно ниво на владеене)
  Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Управленска компетентност
 1.2 Организация на образователния процес
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за участие в изготвянето на Списък-образец № 1/№ 2/ № 3
Изготвяне на Списък-образец № 1 на училището чрез специализиран софтуер

Период от: 09-2008

Период до: До момента

Участие в планирането на задължителната норма преподавателска работа на учителите за съответната учебна година. Въвеждане на данни за училището, учениците и персонала в Списък-образец №1, извършване на промяна в Списък-образец № 1 при необходимост съгласно Наредба № 8/2016 г.

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.1  Учебни предмети и класове
Математика
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2016/2017
Математика
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2017/2018
Математика
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2018/2019
Математика
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Математика
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2020/2021
Математика
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2020/2021
Математика
Клас :
7-ми клас
Учебни години:
2021/2022
Математика
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2021/2022
Математика
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2022/2023
Математика
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2023/2024
Клас :
Учебни години:
Математика
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2023/2024
 2. Управление на ресурси - човешки, финансови, материални и информационни
 2.1  Дейности, примери или доказателства за подпомагане на директора в дейностите за повишаване на квалификацията на учителите, участието им в иновативни дейности и наставничество.
Водене на задължителна училищна документация в електронен вид

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Организиране и провеждане на вътрешноквалификационна дейност с педагогеческите специалисти за работа с електронен дневник на Школо. Подпомагане ежедневната работа на учителите при работа с платформата.

Организиране на обучението от разстояние в електронна среда чрез платформата MS Teams

Период от: 09-2020

Период до: До момента

Подпомагане работата на учителите, учениците и родителите при обучение от разстояние в електорнна среда чрез използване на платформата MS Teams.

 3. Административни умения и правни знания
 3.1  Дейности, примери или доказателства за познаване и прилагане на нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование,включително документацията на институцията.
Нормативна уредба за системата на предучилищното и училищното образование

Период от: 08-2016

Период до: До момента

Познаване на нормативната уредба, касаеща предучилищното и училищното образование.

 4. Социална и гражданска компетентност
 4.1  Дейности, примери или доказателства за ефективно взаимодействие с обществения съвет, настоятелството, социалните партньори и други институции.Участва в дейността на национални, областни, общински комисии, свързани с разработване и изпълнение на основни образователни политики или проекти.
Областна комисия за проверка и оценка

Период от: 05-2014

Период до: 06-2019

Член на областната комисията за проверка и оценка на писмените работи по математика от НВО след 7. клас през учебните 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 години

 6. Друга информация, допълваща професионалния профил
 6.2  Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
Твоят час

Период от: 09-2016

Период до: 06-2017

Тип на участието: Проект

Участие като: Ръководител на група от ученици от VІІІ клас

Организация: Министерство на образованието и науката

І. Цели:

Чрез допълнително обучение да се повишат знанията и уменията на учениците по математика. Отстраняване на пропуските в знанията на учениците, довели до ниски резултати, чрез индивидуална работа и работа по групи. Стимулиране и мотивиране на интерес към учебния материал по математика чрез използване на иновативни методи и похвати, на добри съвременни практики. Стимулиране и мотивиране на учениците за увереност и самочувствие от постигнатите резултати чрез организиране на състезания. В резултат на работата по проекта, учениците да повишат резултатите си по математика в края на осми клас. 

 

II. Очаквани резултати:

Отстранени са пропуските от учебното съдържание до осми клас. Работят самостоятелно и в екип в часовете по математика. Придобити са трайни знания и умения и са показани добри резултати в края на осми клас.
Покажи още Линк: Към страницата

 6.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Клуб "Математика за мен" - занимания по интереси

Учебни години: 2021/2022

 6.5  Лични постижения
Ценен принос като обучител към Мрежата от обучители на Школо в България

Тип на личното постижение: Грамота

Учебна година: 2021/2022

Файл: |

 6.7  Членство в организации
Съюз на математиците в България, секция - Шумен
Период от:
09-2006
Период до:
До момента
Синдикат на българските учители към КНСБ
Период от:
09-2005
Период до:
До момента
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе