Учител

Златина Венова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Златина
Презиме:
Фамилия: Венова
Националност: Българска
Телефон:
Имейл: venova@mail.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: НПГ Димитър Талев
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2013До моментаНПГ Димитър Талевучител по ФВС

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2007
Период до: 06-2011
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Учител по ФВС
Професионална квалификация: Треньор по волейбол
Образователна институция: НСА Васил Левски
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
09-201106-2012МагистърСпорт и сигурностНСА Васил Левски
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
10-201810-2018ФВС5-та степен16Департамент за информация и усъвършенстване на учители - Софийски университет "Св.Климент Охридски"
10-201910-2019ФВС4-та степен16Департамент за информация и усъвършенстване на учители - Софийски университет "Св.Климент Охридски"
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 7
от които Учителски стаж: 5
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
11-201912-2019Първа долекарска помощ - Основен курс16Център за образователни инициативи, гр. София
07-201907-2019Иновативно училище48Университет за национално и световно стопанство, гр, София
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
12-2017Индустриални отношения1 кредит16Конфедерация на независимите синдикати в България
07-2019Иновативно училище3 кредита48УНСС София
11-2018Придобване на правни умения от страна на педагогическите специалисти1 кредит16Коректив експес ЕООД
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
SHKOLO.BG

Период от: 09-2019

Период до: До момента

В срок предоставих годишните тематични разпределение, както и необходимата информация за електронен дневник в Shkolo.bg

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
MS Teams

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Изготвяне на онлайн материали, тестове и уроци 

Тип: Преподаване

Google Classroom

Период от: 03-2020

Период до: 04-2020

Изготвяне на онлайн материали, тестове и задания.

Тип: Преподаване

Оценяване на учениците в ел. дневник

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Използване на онлайн платформата Shkolo.bg за оценяване, контрол, отзиви и комуникация с ученици, родители и колеги в образователната институция.

Тип: Оценяване

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
12-ти клас2017/2018
 1.4.5  Ръководител на група и паралелка за спортна дейност на
Група за спортна дейностУчебни години
Волейбол2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2014/2015, 2013/2014
Мажоретки2017/2018
Бадминтон2019/2020, 2018/2019, 2017/2018
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.3  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
1во място Волейбол - общински турнир

Учебни години: 2013/2014

Първо място на общински турнир по волейбол за момчета 10-12 клас.
2ро място Волейбол - областен турнир

Учебни години: 2013/2014

2ро място на областен турнир по волейбол в гр. Благоевград за момчета 10-12 клас

1во място Волейбол - общински турнир

Учебни години: 2017/2018

Първо място на общински турнир в гр. Гоце Делчев по волейбол за момчета 8-10 клас

3то място Волейбол - общински турнир

Учебни години: 2018/2019

3то място на общински турнир по волейбол в гр. Гоце Делчев за момчета 8-10 клас

 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
Маратон ,,Неврокоп тича"

Период от: 05-2017

Период до: До момента

Участие в организацията и провеждането на ежегодния спортен маратон в гр. Гоце Делчев - ,,Неврокоп тича"

Щафета ,,Предай нататък"

Период от: 05-2017

Период до: 05-2017

Участие в организирането и провеждането на щафета в гр. Гоце Делчев - ,,Предай Нататък"

Коледни турнири

Период от: 12-2014

Период до: До момента

Участие в организацията и провеждането на ежегодни коледни турнири по Тенис на маса, Канадска борба, Волейбол

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе