Учител

Янка Тодорова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Янка
Презиме: Георгиева
Фамилия: Тодорова
Националност: Българска
Телефон: 0896867696
Имейл: ianka.todorova@mail.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: Основно училище "Неофит Рилски" гр. Велинград
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2015До моментаОсновно училище "Неофит Рилски"Учител
 3.  Любим цитат
"Образование е това, което остава, когато забравим всичко, което сме научили в училище." - Алберт Айнщайн

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 10-1995
Период до: 10-2000
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: Биология и Химия
Професионална квалификация: Учител
Образователна институция: ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив
Файл:
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
учител по Биология и ЗО; учител по Химия и ООС;
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
06-201711-2017Многофазна програмаучител по биология и химия5-та степен16ДИПКУ - Тракийски университет Стара Загора
06-201811-2018учител по биология и химия4-та степенДИУУ - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
12-202012-2020учител по биология и химия3-та степенДИПКУ - Тракийски университет Стара Загора
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 11 години
от които Учителски стаж: 6 години
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
06-201606-2016"Развитие на екипни взаимодействия, ефективна комуникация и управление на конфликти за надграждане на професионални умения в професията учител"16ОУ "Неофит Рилски"
03-201703-2017"Екипна работа и социална компетентност в образователна среда"4ОУ "Неофит Рилски"
03-201703-2017"Приобщаващо образование"4ОУ "Неофит Рилски"
05-201705-2017"Документация за края на учебната година"4ОУ "Неофит Рилски"
06-201706-2017"Новата нормативна уредба"4ОУ "Неофит Рилски"
10-201710-2017"Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства"4ОУ "Неофит Рилски"
02-201802-2018"Действия при критичен инцидент"2ОУ "Неофит Рилски"
02-201802-2018"Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование"2ОУ "Неофит Рилски"
04-201804-2018"Споделяне на добра практика от Иновативно ОУ "Проф. Иван Батаклиев - град Пазарджик"2ОУ "Неофит Рилски"
03-201803-2018"Ефективна работа с деца и ученици в условията на обучение в мултикултурен клас"2ОУ "Неофит Рилски"
10-201810-2018"Защита на личните данни"6ОУ "Неофит Рилски"
12-201812-2018"Приобщаващо образование"3ОУ "Неофит Рилски"
02-201902-2019"Превенция на стреса"8ОУ "Неофит Рилски"
05-201905-2019"Документация за края на учебната година"4ОУ "Неофит Рилски"
10-201910-2019"Добри практики от Национални педагогически четения - 2019г."2ОУ "Неофит Рилски"
11-201911-2019"Работа с ученици със СОП"4ОУ "Неофит Рилски"
09-202009-2020"Работа с електронен дневник"4ОУ "Неофит Рилски"
09-202009-2020"Правила и политики СФУК"2ОУ "Неофит Рилски"
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
01-2017Практически задачи със занимателен характер в часовете по природни науки и екология1 кредит16УНСС - Институт за следдипломна квалификация
06-2017Планиране и организация на учебния процес1 кредит16ДИПКУ - Тракийски университет Стара Загора
09-2017"Превенция на стреса и професионалното прегаряне"2 кредита32"Институт за прогресивно образование"
02-2018Професионалните умения и компетентности на учителя0.5 кредита8ДИУУ - СУ "Св. Климент Охридски"
02-2018Наставничеството в образователна среда0.5 кредита8Синдикат на българските учители
03-2018"Ефективно взаимодействие училище - ученици - родители в ромски общности"1 кредит16Фондация Европартньори 2007"
12-2018"Експериментът и разработването на проекти - активни методи за разбиране на научното изследване"1 кредит16РААБЕ
10-2020Microsoft Teams - среда за съвместно обучение и сътрудничество1 кредит16РААБЕ
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
07-201507-2015Обучителен курсОрганизация и методика на обучението по ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - V и VI клас - модул "Физика"40Шуменски университет " Епископ Константин Преславски" ДИКПО - гр. Варна
11-201511-2015Семинар"Съвременен модел на учебно занятие. Планиране и предварителна подготовка на урока по приодни науки и екология"8РААБЕ България
12-201512-2015УдостоверениеКонтролът в обучението по Химия и ООС8ДИУУ - "Св. Климент Охридски" гр. София
04-201604-2016УдостоверениеМетодика на обучението на децата и учениците по БДП30Център за продължаващо обучение Русенски университет "Ангел Кънчев"
06-201606-2016УдостоверениеНационален учителски събор посветен на влизането в сила на новия закон за предучилищното и училищното образованиеМОН
09-201609-2016СеминарВтори национален учителски форум: "Учителят в действие. Иновативни методи и подходи за развиване на умения и компетентности у учениците"РААБЕ, СБУ, КЛЕТ, Германо-Българската индустриално-търговска камара и Асоциация на Кеймбридж училищата в България
01-201701-2017СеминарПрактически задачи със занимателен характер в часовете по природни науки и екология16Институт за следдипломна квалификация - отделение при УНСС
06-201706-2017Обучителен курсПланиране и организация на учебния процес16ДИПКУ - Тракийски университет Стара Загора
09-201710-2017Обучителен курс"Превенция на стреса и професионалното прегаряне"32"Институт за прогресивно образование"
02-201802-2018Обучителен курсПрофесионалните умения и компетентности на учителя8ДИУУ - Софийски университет "Св. Климент Охридски" гр.София
03-201803-2018Квалификационен курс"Ефективно взаимодействие училище - ученици - родители в ромски общности"16Фондация "Европартньори 2007"
02-201802-2018Обучителен курсНаставничеството в образзователна среда8Синдикат на българските учители
11-201812-2018Обучителен курс"Експериментът и разработването на проекти - активни методи за разбиране на научното изследване 16РААБЕ
10-202011-2020Обучителен курсMicrosoft Teams - среда за съвместно обучение и сътрудничество16РААБЕ

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Годишно тематично разпределение по Човекът и природата 5 клас

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Файл: |

Годишно тематично годишно разпределение по Човекът и природата 6 клас

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Файл: |

Годишно тематично разпределение по Бология 7 клас

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Файл: |

Годишно тематично разпределение по Химия 7 клас

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Файл: |

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Подкрепа

Период от: 09-2017

Период до: 03-2020

Файл: | |

 1.1.4  Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
Биология и здравно образование

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Klett

Учебна година: 2020/2021

Файл: |

Химия и опазване на околната среда

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Klett

Учебна година: 2020/2021

Файл: |

Човекът и природата 6 клас

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Klett

Учебна година: 2019/2020

Файл: |

Човекът и природата 5 клас

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Klett

Учебна година: 2019/2020

Файл: |

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Човекът и природата
Клас :
5-ти клас
Учебни години:
2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016
Човекът и природата
Клас :
6-ти клас
Учебни години:
2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016
Биология и здравно образование
Клас :
7-ми клас
Учебни години:
2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016
химия и опазване на околната среда
Клас :
7-ми клас
Учебни години:
2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
5-ти клас2019/2020, 2016/2017
6-ти клас2020/2021, 2017/2018
7-ми клас2018/2019
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.1  Дейности, примери или доказателства за участие в разработването и/или изпълнението на стратегията за развитие на институцията
Стратегия за развитие на училището

Период от: 09-2020

Период до: До момента

Файл: |

 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
Олимпиада по Биология и ЗО

Период от: 01-2017

Период до: До момента

Файл: |

Олимпиада по Химия и ООС

Период от: 01-2017

Период до: До момента

Файл: |

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе