Учител

Янка Кирянова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Янка
Презиме: Петрова
Фамилия: Кирянова
Националност: България
Телефон: 0878450679
Имейл: yanakiryanova26@gmail.com
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-201106-2012ОУ "Христо Ботев"Учител
09-201209-2014ОЦ "Британика"Учител
09-201408-2017ПМГ "Яне Сандански"Учител
08-2017До моментаНПГ "Димитър Талев"Учител
 3.  Любим цитат
„Забрави за всички причини да не се получи и се фокусирай върху едната, заради която ще се.”

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2006
Период до: 07-2010
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Приложна лингвистика с английксии и гръцки език
Професионална квалификация: Преводач по английски и гръцки език
Образователна институция: Югозападен университет "Неофит Рилски"
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
09-201106-2012Магистъранглийска филологияМагистър филологЮгозападен университет "Неофит Рилски"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Преводач по английски и гръцки език / Учител по английски език
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
10-201710-2017Учител по английски и език5-та степенСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
11-201911-2019Учител по английски език4-та степенСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 8
от които Учителски стаж: 8
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
11-201911-2019"Първа долекарска помощ - Основен курс"16Център за образователни инициативи
11-201811-2018"Придобиване на правни умея от страна на педагогическите специалисти за адекватна реакция спрямо агресията на ученици, родители и общественост"16"Коректив Експрес" ЕООД
10-201810-2018"Работа с деца и ученици със специални образователни потребности"16РААБЕ
10-201710-2017"Професионалното портфолио - инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейността на учителя"16РААБЕ
06-201707-2017"Тайм-мениджмънт на учителя. Организиране на работното и личното време и пространство"16РААБЕ
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институция
04-201704-2017Конференция11-та национална конференция на учителите по английски език Учител по английкси език4КЛЕТ БЪЛГАРИЯ
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език C2 (Свободно ниво на владеене)
  Гръцки език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)
  Немски език А1 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
SHKOLO

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Нанасяне на теми от тематични разпределения и ритмично оценяване в електронен дневник.

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Microsoft Teams

Период от: 04-2020

Период до: До момента

Тип: Преподаване

ZOOM

Период от: 03-2020

Период до: 04-2020

Тип: Преподаване

Google Forms

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Тип: Оценяване

Kahoot

Период от: 04-2017

Период до: До момента

Тип: Диагностика

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Английски език
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2019/2020
Английски език
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Чужд език по професията
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
11-ти клас2018/2019
10-ти клас2017/2018
8-ми клас2016/2017
8-ми клас2015/2016
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме

Трето място на ученик на второто национално състезание по английски език "Лонгман", 2015.

 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
Национално състезание по правопис на английски език

Период от: 12-2017

Период до: 12-2017

Олимпиада по английски език - училищен и областен кръг

Период от: 12-2014

Период до: До момента

Олимпиада на английски език за природни бедствия на besafenet.net

Период от: 02-2020

Период до: 02-2020

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе