Учител

Васил Танчев

Портфолио на УчителСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Васил
Презиме: Аспарухов
Фамилия: Танчев
Националност: България
Телефон: +359886930989
Имейл: vassil80@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: НПГ "Димитър Талев" гр. Гоце Делчев
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2016До моментаНПГ "Димитър Талев" гр. Гоце ДелчевУчител
09-201509-2016ПМГ "Яне Сандански" гр. Гоце ДелчевУчител
09-200409-2015ПГМЕТ "Юрий Гагарин" гр. ПетричУчител

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1999
Период до: 05-2003
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Икономика на социално-културната сфера
Професионална квалификация:
Образователна институция: ЮЗУ "Неофит Рилски"
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
09-200709-2008БакалавърУчител по английски език в средните училищаСУ „Св. Климент Охридски“
09-200809-2009МагистърФинансиЮЗУ „ Неофит Рилски“
09-201409-2015БакалавърИнформатика и информационни технологииСУ „Св. Климент Охридски“
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
09-201012-2010Английски език5-та степенСУ „Св. Климент Охридски“
09-201912-2019Икономика4-та степенСУ „Св. Климент Охридски“
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 15
от които Учителски стаж: 15
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
03-2006Професионално образование и обучение-европейски практики16Фондация Европартньори 2007
03-2007Формиране и работа в екип16Фондация Европартньори 2007
06-2006Подготовка и управление на проект16Фондация Европрартньори 2007
11-2009Превенция и отпадане на учениците от училище16Фондация Европартньори 2007
11-2010Методи за изготвяне и оценяване на тестовата форма на изпитване16Фондация Европартньори 2007
06-2014Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес4РААБЕ България
11-2016Разработване, внедряване и използане на интерактивни форми и методи в процеса на обучение1 кредит16Институт за следдипломна квалификация-отделение при УНСС
05-2017Извършване на вътрешна оценка на качеството в образователната институция2 кредита32Международна асоциация за образование и креативност
10-2017Професионалното портфолио-инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейността на учителя1 кредит16РААБЕ България
10-2018Придобиване на правни умения от страна на педагогичектите специалисти, посредством запознаването им с нормативната уредба1 кредит16Коректив експрес ЕООД
10-2018Формиращо оценяване в процеса на обучение1 кредит16РААБЕ България
11-2019Първа долекарска помощ1 кредит16Център за образователна инициатива
02-2019"Въведение в компютърни мрежи"1 кредит16Българска стопанска камера
07-2019Иновативно училище3 кредита48УНСС - София - Институт за следдипломна квалификация
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институция
11-200512-2005Обучителен курсинструктор на базови и специфични компютърни умения на учители по професионална подготовка 100Българска академия на науките

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.5  Постижения на ученици
Първо място на национално състезание "ИТ Знайко" за най-добър сайт

Учебна година: 2015/2016

Трето място на национално състезание "Технологии и предприемачество, категория мултимедийна презентация

Учебна година: 2015/2016

Плакет на община Гоце Делчев за постигнати високи резултати с ученици на национални олимпиади, конкурси и състезания

Учебна година: 2015/2016

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе