Учител

Тома Балтов

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Тома
Презиме: Костадинов
Фамилия: Балтов
Националност: Българин
Телефон: 0898708093
Имейл: toma.baltov@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: НПГ "Димитър Талев" гр.Гоце Делчев
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-201307-2015СОУ"Кирил и Методий" с.Брезницаучител по История и цивилизации
09-2015До моментаНПГ"Димитър Талев" гр.Гоце Делчевучител по История и цивилизации

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 10-2004
Период до: 09-2009
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: История
Професионална квалификация:
Образователна институция: СУ"Св.Климент Охридски" гр.София
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
11-201207-2013педагогикаУчител по историяЮЗУ"Неофит Рилски" гр.Благоевград
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 9
от които Учителски стаж: 7
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
10-2017Професионално портфолио- инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейноста на учителя1 кредит16РААБЕ
11-2016Разработване,внедряване и използване на интерактивни форми и методи в процеса на обучение1 кредит16УНСС - София - Институт за следдипломна квалификация
11-2018Организация на образователния процес1 кредит16СУ"Св.Климент Охридски" гр.София-Департамент за информация и усъвършенстване на учители
10-2018Работа с деца и ученици със специални образователни потребности. 1 кредит16РААБЕ
11-2018Придобиване на правни умения от страна на ПС,посредством запознаване с НУ относима към системата на образованието1 кредит16"Коректив Експрес" ЕООД гр.Силистра
07-2019Иновативно училище3 кредита48УНСС - София - Институт за следдипломна квалификация
04-2019Обучение на учители,преподаващи "История и цивилизации" в X клас по новата учебна програма2 кредита32Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти
11-2019"Първа долекарска помощ - Основен курс"1 кредит16Център за образователни инициативи-гр.София
01-2020Методика на обучението по безопасност на движението по пъти'ата в 8 -12 клас2 кредита32Русенски университет,,Ангел Кънчев" гр.Русе
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институция
10-201510-2015Обучителен курсПланиране и организация на педагогическата дейност .Методи,подходи и иновативни техники за подобряване процеса на преподаване16ИВЕМ ЛАЙФ ЕООД
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
В срок предоставих годишните тематични разпределение В срок попълних необходимата информация за електронен дневник в Shkolo.bg

Период от: 09-2019

Период до: До момента

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
MS Teams

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Тип: Преподаване

Използване на платформата youtube за видео споделя за предаване на нови знания на учениците.

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Тип: Преподаване

Използване на онлайн платформата Shkolo.bg за оценяване, контрол, отзиви и комуникация с ученици, родители и колеги в образователната институция.

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Тип: Оценяване

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе