Учител

Теодора Енчева

Портфолио на учителСвържете се с мен

 1. Обща информация

 1.1 Основна информация
Стаж:
Общ стаж : 10 год. и 2 месеца
Учителски стаж : 2 години и 9 месеца
В момента:
Заемана длъжност в момента: Учител
Институция: ПГСС ,, Никола Пушкаров" гр. Попово
Тип на институцията : Училище
Квалификационни кредити: 5
За контакти:
Телефон: 0894316177
Имейл: teo900218@gmail.com
Националност: Българка
 1.2 Образование и допълнителна квалификация
Период отПериод доТип на образованиетоКвалификационна степенОбучителна институцияСпециалност
09-201406-2018ВисшеБакалавърВТУ,, СВ. СВ. Кирил и Методий"ПНУП
10-201806-2019ВисшеМагистърВТУ ,,СВ.св. Кирил и Методий"ПДСОП
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеОбучителна институцияПКСПрофесияМясто на специализациятаСпециалностФайлове
12-201905-2020Обучителен курс"Валдорф - Щайнер метод"Association Waldorf-Steiner

 1.3 Квалификационни кредити
Година и месецПродължителност на квалификациятаБрой получени кредитиОбучителна институцияФайлове
01-201916 часа1 кредитФондация Кузманов
03-201916 часа1 кредитПросвета АД, София

04-201916 часа1 кредитПросвета АД, София

07-201916 часа1 кредит РУ ,,Ангел Кънчев” - Русе
01-202016 часа1 кредитФондация ,,Кузманов"
12-2020КЛЕТ БЪЛГАРИЯ
 1.4 Чужди езици
Език Ниво на владеене Файлове
  Английски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)
 1.5 История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-201808-2019ОУ ,,Св.св. Кирил и Методий" ,с. ЗараевоУчител-ГЦОУД
09-201909-2020ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. ЗараевоНачален учител - I клас
09-2020До моментаПГСС ,, Никола Пушкаров" гр. ПоповоРесурсен учител
 1.6 Учебни предмети и класове
самоподготовка

4-ти клас

уч. година/години: 2018/2019

Математика

1-ви клас

уч. година/години: 2019/2020

БЕЛ

1-ви клас

уч. година/години: 2019/2020

ТП

1-ви клас

уч. година/години: 2019/2020

Музика

1-ви клас

уч. година/години: 2019/2020

ИИ

1-ви клас

уч. година/години: 2019/2020

ОС

1-ви клас

уч. година/години: 2019/2020

 1.7 ръководител
Класен ръководител наУчебни години
1-ви клас2019/2020
 1.9 Членство в организации
Синдикат на българските учители

Период: 09-2018 - До момента

 1.10 Любим цитат
"Ученикът не е съд, които трябва да бъде запълнен, а факел, които трябва да бъде запален" - Плутарх

 2. Практическо приложение

 2.1 Умения и компетенции
Умения и компетенцииОписание
Социални умения и компетенции Виж повече
Организационни умения и компетенции

Добра работа в екип.

Технически умения и компетенции

Работа с офис пакет, интернет

2.2Методи на преподаване

За да се разнообрази учебния процес и на учениците да им е интересно използвах интерактивни методи на обучение в часовете по самоподготовка. За учебната 2019/2020 също съм предвидила използването на интерактивни методи.

Покажи още
 2.3 Философия на преподаване

Личната ми философия на преподаване е, че :

1. Учениците са личности, а всяка личност трябва да бъде уважавана;

2. Учениците са различни и аз се съобразявам с индивидуалните качества на всеки ученик;

3. Използвам гъвкав подход на преподаване като се съобразявам с времето, темата и нивото на учениците;

4. Спазвам ясно очертаната граница учител-ученик и не я преминавам;

5. Родителите са част от обучителния процес, а не външни хора и следва активно да бъдат включени в процеса на образование на техните деца;

6. Нямам ученици, които да са ми фаворити, обръщам еднакво внимание на всеки ученик;

7. Проявявам толерантност към учениците в рамките на приетите етични правила, правилници и закони.

Покажи още
 2.4 Описание на педагогическата и научнометодическата дейност

Използване на учебници и учебни помагала на Булвест и Просвета- Голямото приключение, използване на електронни учебници, използване на платформата  https://www.liveworksheets.com/  

По време на извънредното положение и наложилото се дистанционно обучение, учениците ми се обучаваха в електронна форма. Обучението се осъчествяваше както синхронно. така и асинхронно. За периода 16.03.2020 - 29.05.2020 използвах платформите wakelet.com , Zoom и Teams. Прилагам линк към материалите, които съм използвала в платформата wakelet.com 

https://wakelet.com/wake/fTaiqDupX5UerzbAvQ2nB - БДП;

https://wakelet.com/wake/f0cd1570-5b4a-4d5e-ac23-71b45a3ad4a3 - Математика ИУЧ

https://wakelet.com/wake/2a1d7ffe-2631-4e6b-a1ad-bf9d836e9e78 - БЕЛ ИУЧ

https://wakelet.com/wake/f4d7c232-69bc-4b9f-986c-bd67d5db7595 - ОС ИУЧ

https://wakelet.com/wake/f901620e-b6b3-4b14-96d9-193325a7fa0a - ОС

https://wakelet.com/wake/94a9217a-82a8-4b9c-a1bf-f16b00e384a6 - БЕЛ

https://wakelet.com/wake/22298332-4edf-4522-9a3a-4f9fa7dd09de -Математика

Покажи още
 2.5 Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
Класиране в състезание на СБНУ

Учебна година: 2019/2020

В състезание на СБНУ ,, Аз природата и светът" се включиха трима ученика, като и тримата имат максимален брой точки - 50. В състезанието ,, Аз и Числата" максимален брой точки има един ученик.
 2.6 Добри практики
Интерактивни методи в самоподготовката

Файл: |

Същността на интерактивното обучение се състои в това, че учебния процес е организиран по такъв начин, че на практика всички ученици се оказват въвлечени в процеса на познанието, т.е. те имат възможността да разберат и обмислят това, което знаят и мислят.

 3. Постижения

 3.1 Лични постижения

На 10.07. 2019 г. участвах в IV конкурс за иновативни и добри практики ,,Марина Димитрова" , организиран от РУО гр. Търговище и ОУ ,,Любен Каравелов"- гр. Попово. Разработката ми беше отличена с  приз за ,,Най-добра практика", за което получих грамота.

Покажи още
2018/2019 г.
Грамота за ,, Най- добра практика" в IV конкурс за иновативни и добри практики ,, Марина Димитрова"

Тип: Грамота

Файл: |

2019/2020 г.
Грамота от СБНУ

Тип: Грамота

 5. Обосновки

Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
2019/2020 г.
Буквар

Тип: Учебник

издателство: Просвета Азбуки

година на издаване: 2017/2018

Линк:Към страницата

2019/2020 г.
Читанка

Тип: Учебник

издателство: Просвета Азбуки

година на издаване: 2017/2018

Линк:Към страницата

 6. Авторство

Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.

Разработка за участие в IV конкурс за иновативни и добри практики ,,Марина Димитрова"

Интерактивните методи като добра практика

Тип: Доклад за конференция

роля/принос: Автор

наименование на събитието/изданието: IV конкурс за иновативни и добри практики ,,МАрина Димитрова"

година на представяне: 07-2019

Файл: | | | |

 9. Приноси

Информация за приноса за подобряване на материално-техническите условия, за физическата среда, за информационното и библиотечното осигуряване на институцията, в която работи
10-2018 г.
Попълване на училищна библиотека

 10. Галерия

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе