Учител

Светлана Тодорова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Светлана
Презиме: Петрова
Фамилия: Тодорова
Националност: България
Телефон: 0889672996
Имейл: todorova@pgishumen.icon.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: Професионална гимназия по икономика
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-199407-2000СОУ "Васил Друмев" -Шуменучител по английски език
07-200003-2013СОУ "Йоан Екзарх Български" - Шуменучител по английски език
05-201309-2019ВИЗИ Интернейшънъл Техноложипреводач
09-2019До моментаПрофесионална гимназия по икономика - Шуменстарши учител

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1984
Период до: 07-1997
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: Българска филология и Руска филология
Професионална квалификация: преподавател по български език и литература
Образователна институция: Висш педагогически институт- Шумен
Файл:
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институцияФайлове
09-199706-2001Магистъранглийска филологияПреподавател по английски език и литератураШуменски университет "Епископ Константин Преславски"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
09-2020До моментаПрофесионално квалификационна степенанглийска филология5-та степен32ШУ "Епископ Константин Преславски"л ДИКПО -Варна
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 29
от които Учителски стаж: 26
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
09-2020До моментаАктуализация на платформи4Професионална гимназия по икономика
06-2021До моментаСъздаване на портфолио2Професионална гимназия по икономика -Шумен
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
07-2021Прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система 2 кредита16МОН
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Руски език C1 (Свободно ниво на владеене)
  Френски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готовишаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе