Учител

Стоян Панев

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Стоян
Презиме: Иванов
Фамилия: Панев
Националност: България
Телефон: 0894693077
Имейл: stoianpanev@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: НПГ "Димитър Талев
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2015До моментаНПГ "Димитър Талев"Учител
 3.  Любим цитат
Никога не се предавай !

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2001
Период до: 05-2007
Образование и квалификационна степен: Средно образование
Специалност: музика
Професионална квалификация:
Образователна институция: СОУ "Васил Левски" гр. Димитровград
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
09-200706-2011БакалавърФизическо възпитание и спортТрреньор по тенисНСА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. СОФИЯ
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Учител по физическо възпитание и спорт
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
09-201809-2018Учител по визическо възпитание и спорт5-та степен16СУ,,Св.Климент Охридски" гр.София - ДИУУ
11-201911-2019Учител по визическо възпитание и спорт 4-та степен16СУ,,Св.Климент Охридски" гр.София - ДИУУ
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 10
от които Учителски стаж: 5
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
10-2017Професионално портфолио- инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейноста на учителя 1 кредит8РААБЕ България
10-2018Формиращо оценяване в процеса на училищното обучение.Форми,методи,инструментариум. 1 кредит8РААБЕ България
11-2018Придобиване на правни умения от страна на ПС,посредством запознаване с НУ относима към системата на образованието 1 кредит8"Коректив Експрес" ЕООД
11-2016Повишаване на мотивацията за учене.Фактори и мотивационни модели 1 кредит16Институт за следдипломна квалификация - отделение при УНСС
11-2019"Първа долекарска помощ - Основен курс" 1 кредит16
01-2020Методика на обучението по безопасност на движението по пъти'ата в 8 -12 клас 2 кредита32Русенски университет,,Ангел Кънчев" гр.Русе
07-2018Иновативно училище 3 кредита48УНСС - София - Институт за следдипломна квалификация
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
ШКОЛО

Период от: 09-2019

Период до: До момента

В срок предоставих годишните тематични разпределение В срок попълних необходимата информация за електронен дневник в Shkolo.bg

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
MS Teams

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Тип: Преподаване

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Използване на платформата youtube за видео споделя за предаване на нови знания на учениците.

Тип: Преподаване

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Използване на онлайн платформата Shkolo.bg за оценяване, контрол, отзиви и комуникация с ученици, родители и колеги в образователната институция.

Тип: Оценяване

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
ФВС
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2019/2020
ФВС
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
ФВС
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
ФВС
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
ФВС
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Час за спортни дейности - Волейбол
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2019/2020
Час за спортни дейности - Волейбол
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Час за спортни дейности - Волейбол
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Час за спортни дейности - Волейбол
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Час за спортни дейности - Волейбол
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
 1.4.5  Ръководител на група и паралелка за спортна дейност на
Група за спортна дейностУчебни години
Волейбол2015/2016
Волейбол2016/2017
Волейбол2017/2018
Волейбол2019/2020
Народни танци2017/2018
Народни танци 2018/2019
Народни танци 2019/2020
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.3  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
Общински турнир по Волейбол- 1-во място

Учебни години: 2015/2016

Междузонален турнир по футбол- 2-ро място гр. Етрополе

Учебни години: 2018/2019

 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
,,Неврокоп тича"

Период от: 05-2015

Период до: До момента

Участие в организацията и провеждането на спортния маратон ,,Неврокоп тича"

,,Предай нататък"

Период от: 04-2016

Период до: До момента

Участие в организирането и провеждането на щафетата ,,Предай Нататък"

Коледни спортни турнири

Период от: 12-2015

Период до: До момента

Участие в организацията и провеждането на коледни турнири по Тенис на маса,Канадска борба ,волейбол и баскетбол

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе