Учител

Станка Аврамова

Портфолио на учителСвържете се с мен

 1. Обща информация

 1.1 Основна информация
Стаж:
Общ стаж : 33 години 2 месеца
Учителски стаж : 30 години и 4 месеца
В момента:
Заемана длъжност в момента: Учител
Институция: Осмо СУ"Арсени Костенцев", Благоевград
Тип на институцията : Училище
Квалификационни кредити: 9
За контакти:
Телефон: 0899142005
Имейл: avramova_t@abv.bg
Националност: Българка
 1.2 Образование и допълнителна квалификация
Период отПериод доТип на образованиетоКвалификационна степенОбучителна институцияСпециалност
09-198409-1988ВисшеМагистърЮЗУ"Неофит Рилски"Начална училищна педагогика
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеОбучителна институцияПКСПрофесияМясто на специализациятаСпециалност
09-199304-1994Професионална квалификацияДИУУ, София2-ра степенФизическо възпитание и спорт
 1.3 Квалификационни кредити
Година и месецПродължителност на квалификациятаБрой получени кредитиОбучителна институцияФайлове
09-20168 часа0.5 кредитаТракийски университет, ДИПКУ, Стара загора
09-20178 часа0.5 кредитаТракийски университет, ДИПКУ, Стара загора
11-201716 часа1 кредитЕвро Тотал Консулт ООД
02-201816 часа1 кредитВеликотърновски университет"св. св. Кирил и методий"
03-201816 часа1 кредитПросвета -София АД, гр. София
05-201916 часа1 кредитЦентър за професионално обучение "Професия 21 век" - София
04-201916 часа1 кредитЦентър за професионално обучение"Професия 21 век" София
09-202016 часа1 кредитКабината БГ ООД
09-202116 часа1 кредитЦентър за опит и идеи Салве ЕООД гр.Пловдив
 1.4 Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)
 1.5 История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
11-198808-2008Десето основно училище"Антон Попстоилов, БлагоевградУчител
09-200809-2009XI ОУ"Христо Ботев", БлагоевградУчител
09-2012До моментаОсмо СУ"Арсени Костенцев", Благоевградстарши учител
 1.6 Учебни предмети и класове
Български език и литература

1-ви клас

уч. година/години: 2008/2009

Математика

1-ви клас

уч. година/години: 2018/2019, 2014/2015, 2008/2009

Околен свят

1-ви клас

уч. година/години: 2018/2019, 2014/2015, 2008/2009

Физическо възпитание и спорт

1-ви клас

уч. година/години: 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2008/2009, 1999/2000, 1998/1999, 1997/1998, 1996/1997, 1995/1996, 1994/1995, 1993/1994, 1992/1993, 1991/1992, 1990/1991, 1989/1990, 1988/1989

Математика

2-ри клас

уч. година/години: 2019/2020, 2015/2016

Математика

3-ти клас

уч. година/години: 2016/2017

Математика

4-ти клас

уч. година/години: 2017/2018

Български език и литература

2-ри клас

уч. година/години: 2019/2020, 2015/2016

Български език и литература

3-ти клас

уч. година/години: 2016/2017

Български език и литература

4-ти клас

уч. година/години: 2017/2018

Човекът и природата

3-ти клас

уч. година/години: 2016/2017

Човекът и природата

4-ти клас

уч. година/години: 2017/2018

Човекът и обществото

3-ти клас

уч. година/години: 2016/2017

Човекът и обществото

4-ти клас

уч. година/години: 2017/2018

Български език и литература

1-ви клас

уч. година/години: 2018/2019, 2014/2015

 1.7 ръководител
Класен ръководител наУчебни години
1-ви клас2022/2023, 2018/2019, 2014/2015, 2008/2009
2-ри клас2019/2020, 2015/2016
3-ти клас2020/2021, 2016/2017
4-ти клас2021/2022, 2017/2018
1-ви клас2022/2023
4-ти клас2021/2022
3-ти клас2020/2021
Група за спортна дейностУчебни години
4-ти клас2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000, 1998/1999, 1997/1998, 1996/1997, 1995/1996, 1994/1995, 1993/1994, 1992/1993, 1991/1992, 1990/1991
 1.9 Членство в организации
Синдикат на българските учители

Период: 09-2012 - До момента

 1.10 Любим цитат
Не спирай да работиш!

 2. Практическо приложение

 2.1 Умения и компетенции
Умения и компетенцииОписание
Социални умения и компетенции Виж повече
Организационни умения и компетенции Виж повече
Когнитивно-базирани компетенции Виж повече
2.2Методи на преподаване

Освен лекционната форма на преподаване използвам редица други съвременни методи на работа.

1.Работа в малка група по проект - учениците дефинират проекта, правят план за работа и изпълняват заданието.

2.Мозъчна атака - учениците участват в двата етапа/ генериране на идеи и оценка/ и така развиват творческите си умения.

3.Мозъчна карта - опростено графично изображение. Съчетават се графични символи с текст, за да се съхранят и отразят логически връзки от текста.

4. Техника "Трите важни неща" - за обобщаване на информацията в края на урока.

5. Лавина - метод за събиране на информация чрез натрупване. Може да се приложи устно или писмено.

6.Дискусия по зададена тема - инструмент за развитие на комуникативните умения и усвояване на специфична терминология.

Покажи още
 2.3 Философия на преподаване

Системата от възгледи и убеждения, която използвам, се обединява във философия на преподаване, съдържаща следните принципи:

1.Уважавам личността на всеки ученик.

2. Отстъпвам все по-често от позицията на недвусмислен авторитет към тази на подпомагащ консултант, чиято цел е ученикът постепенно сам да достигне до желаната цел на даден етап.

3. От пасивни слушатели, учениците да се превръщат в активно пресъздаващи и творчески представящи се личности.

4, Съобразявам се с индивидуалните качества на всеки ученик.

5.  Използвам гъвкави подходи на преподаване, съобразно темата и възможностите на учениците.

 

 

Покажи още
 2.4 Описание на педагогическата и научнометодическата дейност

Образователни планове, програми и учебно-методическа литература. Използване на ИКТ в образователния процес, презентации на теми или част от уроци.

Иновативен учител от учебната 2020/2021г.. Работи по  проект“ модел за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на информационните технологии и използване на съвременни методи на обучение“.

Приложени иновативни методи на обучение: 

Ø Проектна учебна дейност

ØРабота в екипи

ØОбърната класна стая

Ø Учене чрез театър

Ø Информационни технологии

ØМисловни карти

ØИгри

Работата по проектна задача, която изисква повече време и има реален материален резултат  мотивира  учениците за изява

Поставени в ситуация да решават нестандартни задачи, учениците  активизират всички свои знания и умения

Активността в часовете расте

Учениците разгръщат познавателните си способности и мобилизират творческия си потенциал

Работата в екип е споделена отговорност

 Има ясни правила и разпределение на задачите

Всеки е част от екипа и мнението му е важно

Учениците се научават да следят времето

 Крайният резултат е важен за всеки от екипа

Обърната класна стая

Øтипичният урок в клас и домашната работа сменят своите места

Ø учениците учат уроците си у дома, а в клас разглеждат и осмислят урока

Ø те предварително получават задача да осъществят проучване по определене тема

Ø в клас представят резултатите от проучванията и се прави обсъждане или дискусия по посочените проблеми

Учене чрез театър

Øразгръщат се индивидуалните и творчески наклонности и дарби на учениците

Øусвояването на знанията е непринудено и трайно

Øученикът има възможност за себеизява и нараства неговата вяра в собствените сили и възможности

Използване на съвременните технологии в обучението

ØЕлектронни учебници

ØВидеоуроци

ØОбразователни игри

Ø Изработване на презентации и електронни книжки

Ø Образователни платформи – Learning Apps, Wordwall, book creator, Geniai.ly

Използване на мисловните карти  и ЛАПБУК като удобен начин за визуално представяне на информация

ØЛека и ефективна техника за по-лесното усвояване на знания

ØПозволява на учениците да организират идеите си чрез картинки, цветове или ключови думи.

Ø Скучното учене се превръща в интересно, забавно и развиващо занимание.

Игрите – най-естественият начин за обучение на малките ученици

ØЧрез играта учебната дейност може да се превърне в интересна и забавна за децата. Учениците усвояват и обогатяват знанията си по човекът и природата, докато играят.  

Ø Игрите засилват мотивацията и емоционално-психическия комфорт, развиват активността, повишават духа.

ØЧрез игрите по забавен и интересен начин се усвояват лесно и трайноважни компоненти от учебното съдържание

Ø  Благодарение на тези свои качества, игрите заемат централно място в обучението по човекът и природата.

Образователни карти

„АЗ ИМАМ…..КОЙ ИМА“- Игра за концентрация и затвърдяване на знанията за живите организми

Криптери -  Разгадаване на кодове чрез решаване на задачи

Творчески задачи – съчиняване и довършване на стихове

Ролеви игри – интервю

ØИновативното обучение е вдъхновяващо, интересно, зареждащо с нови идеи и практически насочено

Ø Резултатите от иновативната дейност са: по-мотивирани, по-активни,по-креативни и по-знаещи ученици

ØЧрез използването на съвременните методи в обучението, работата на учениците в часовете по човекът и природата става по-лесна, по-интересна и по-успешна.

Покажи още
 2.5 Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък

2021/ 2022г учебна година

Алиса Венциславова Илиева - 3 златни медала от международното математическо състезание "Математика без граници"

Кристияна Христова Узунова - 3 бронови медала от международното математическо състезание "Математика без граници"

Създадени над 40 електронни книжки в платформата Book Creator

Покажи още
Добри резултати на деца с обучителни затруднения

Учебна година: 2017/2018, 2016/2017

Файл: | |

Участие в проект ТВОЯТ ЧАС
Златни медали от международното математическо състезание "Математика без граници" ЕСЕН, ЗИМА и ПРОЛЕТ

Учебна година: 2019/2020

Алиса Венциславова Илиева
 2.7 Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
Програма
иновативен учител

Организация: Осмо СУ"Арсени Костенцев"

Период: 01-2020 г. - До момента г.

Файл: | | | | | |

Прилагане на иновативни практики в учебната дейност за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на информационните технологии и използване на съвременни методи на обучение
 2.8 Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Празник на буквите

Учебна година: 2018/2019, 2014/2015

Файл: |

Най- светлият празник за всеки първокласник. Децата показват с трепет на родителите и близките си, че вече могат да четат и пишат.
Коледно вълшебство

Учебна година: 2014/2015

В коледен спектакъл първокласниците с много трепет и вълнение изпратиха Старата 2014 и посрещнаха Новата 2015г.
Коледни приказки за добротата

Учебна година: 2015/2016

В навечерието на светлия християнски празник КОЛЕДА, второкласниците развълнуваха най-близките си хора с ПРИКАЗКИ ЗА ДОБРОТАТА. Показаха, че подаръците не са най-важното, което трябва да получим в празничната нощ, а капчица доброта и топлина. са
Коледна бъркотия

Учебна година: 2018/2019

Кумчо Вълчо станал Пънчо, а пък Червената шапчица изобщо не се бои от него. Лиса и Котанка сприятелени, отмъкват писмата на децата до Дядо Коледа и ред други бъркотии, представени в коледен спектакъл от малките първокласници.

 3. Постижения

 3.1 Лични постижения
2018/2019 г.
Грамота

Тип: Грамота

Файл: |

 3.2 Постижения на ученици

Ели Яворова Маркова - 2015г /есенен кръг/ сребърен медал от състезанието Математика без граници.

Валентин Николов Иванов -2015г /есенен кръг/бронзов медал   от състезанието Математика без граници.бронзов медал 

Венци Радославов Каймакански-2015г /есенен кръг/бронзов медал   от състезанието Математика без граници.

Любомир Любомиров Иванов-2015г /есенен кръг/бронзов медал   от състезанието Математика без граници.

Кристиан Георгиев Георгиев 2018г Национално финално състезание на СБНУ, победител

Мария Георгиева Павлова2018г Национално финално състезание на СБНУ, победител

Мария Иванова Дукова - Златен медал от математическо състезание Иван Салабашев 2018г.

Пламена Владимирова Стоилова -  сребърен медал от математическо състезание Иван Салабашев 2018

Алиса Венциславоваа Илиева - сребърен медал от математическо състезание Иван Салабашев 2018г

Смилена Георгиева Граховска - сребърен медал от математическо състезание Иван Салабашев 2018г.

Магдалена Любомирова Иванова - бронзов  медал от математическо състезание Иван Салабашев 2018г

Димитър Николаев Николов -  бронзов медал от математическо състезание Иван Салабашев 2018г

Магдалена Любомирова Иванова 2019г пролетен кръг Математика без граници, бронзов медал

Смилена Георгиева Граховска 2019г пролетен кръг Математика без граници, бронзов медал

Кристияна Христова Узунова 2019г пролетен кръг Математика без граници, бронзов медал

Алиса Венциславова Илиева 2019г есенен кръг Математика без граници златен медал

Алиса Венциславова Илиева 2020 зимен и пролетен кръг  Математика без граници златни медали

Кристияна Христова Узунова 2019г еснен кръг Математика без граници сребърен медал

Кристияна Христова Узунова 2020 зимен кръг Математика без граници сребърен медал

Смилена Георгиева Граховска 2019г есенен кръг Математика без граници бронзов медал

Смилена Георгиева Граховска 2020г зимен кръг Математика без граници бронзов медал

Сиана Ивайлова Каракашева 2019г есенен кръг Математика без граници бронзов медал

Покажи още
2017/2018 г.
Първо място
Мария Павлова

Файл: |

2015/2016 г.
Медалисти от Математика без граници
Ели Яворова Маркова, Валентин Николов иванов, Венци Каймакански, Любомир Иванов

Файл: |

2018/2019 г.
Медалисти
Мария Иванова Дукова, Смилена Георгиева Граховска, Алиса Венциславова Илиева, Магдалена Любомирова Иванова, Пламена Владимирова Стоилова, Димитър Николов Николов, Кристияна Христова Узунова

Файл: |

2018/2019 г.
Златен медал
Мария Иванова Дукова

Файл: |

2019/2020 г.
Златен медал
Алиса Венциславова Илиева
2019/2020 г.
сребърен медал
Кристияна Христова Узунова
2019/2020 г.
Бронзов медал
Сиана Ивайлова Каракашева
2019/2020 г.
Бронзов медал
Димитър Николаев Николов
2019/2020 г.
Бронзов медал
Смилена Георгиева Граховска

 4. Професионално израстване

Материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност
НаименованиеУчебна годинаОписаниеЛинкФайлове
Сертификат2015/2016 Виж повече

 5. Обосновки

Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
2018/2019 г.
Математика 1 клас

Тип: Учебник

издателство: Просвета, Чуден свят

година на издаване: 2017/2018

2018/2019 г.
Помагало по БЕЛ 1клас

Тип: Учебно помагало

издателство: Кронос

година на издаване: 2017/2018

Файл: |

2018/2019 г.
Мечо и Медунка в математическото царство 1 клас

Тип: Учебно помагало

издателство: Кронос

година на издаване: 2017/2018

 10. Галерия

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе