Учител

Садет Ехлиман

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Садет
Презиме: Садетин
Фамилия: Ехлиман
Националност: Българска
Телефон:
Имейл: sadet00@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: СУ "Г.Ст. Раковски", гр. Каолиново
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
10-199209-1993ЦДГ "Пролет", с. ТъкачУчител
09-199706-1998ОУ "Панайот Волов", с.ТъкачУчител
09-199807-1999ОУ "Панайот Волов", с.ТъкачУчител
09-200109-2002ОУ "Панайот Волов", с.ТъкачУчител
09-2002До моментаСУ "Георги Стойков Раковски", гр.Каолиново"Учител
 3.  Любим цитат
“Учителството е професията, която създава всички други професии”

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1997
Период до: 12-2001
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Начална училищна педагогика
Професионална квалификация: начален учител
Образователна институция: ШУ "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен
Файл:
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институцияФайлове
09-200612-2008МагистърПредучилищна и начална училищна педагогикаШУ "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
12-201212-2012Предучилищна и начална училищна педагогика5-та степенШУ "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен
12-201512-2015Предучилищна и начална училищна педагогика4-та степенШУ "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
06-2006Методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата I - IV клас2 кредитаСофийски университет "Св. Климент Охридски", гр. София"
03-2012Творческата работа върху текстови задачи при обучението по математика в I-IV клас0.5 кредита10ШУ "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен, ДИПКУ
06-2012Реализация на професионалните умения на учителя в урока1 кредит12ШУ "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен, ДИПКУ
06-2015Реализация на професионалните умения на учителя в урока0.5 кредита4ШУ "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен, ДИКПО
06-2017Мултимедийни и облачни технологии в работата на съвременния учител1 кредит8ДИПКУ, Тракийски университет - гр. Стара Загора, изд. "Булвест 2000"
12-2017Внедряване и използване на съвременни ИКТ средства в обрзователния процес. Формиране на дигитална компетентност1 кредит8"РААБЕ България" ООД
12-2018Основни дигитални компетентности за реализиране на иновативни подходи в обучението1 кредит16Технически университет, гр. Варна
07-2018Интерактивна образователна среда за възпитание, обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата2 кредита16"РААБЕ България" ООД
01-2019Формиране на умения за успешно прилагане на новите учебни програми по БЕЛ в 1.-4.клас1 кредит16"Просвета - София" АД, гр. София
07-2021Прилагане на инструентариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система1 кредит16Университет "Проф. Д-р Асен Златаров", гр. Бургас
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
02-200702-2007УдостоверениеБазови и специфични компютърни умения40МАЙКРОСОФТ БЪЛГАРИЯ, Национален педагогически център
04-200904-2009УдостоверениеEnglish Language - Elementary Level A1100МОН, Национален педагогически център
02-201302-2013Обучителен курсРабота с електронни учебници и интерактивни технологии в началното училищеИздателство "Просвета"
08-201308-2013Квалификационен курсОбучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на ученицитеНацонален институт за обучение и квалификация в системата на образованието

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Урок по четене с малките първокласници

Учебни години: 2013/2014

Коледен базар с благотворителна цел

Учебни години: 2014/2015

Дворът на кирилицата "Вече сме грамотни"

Учебни години: 2018/2019

Екскурзия с учебна цел

Учебни години: 2019/2020

 5.6  Материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност
НаименованиеУчебна годинаОписаниеЛинкФайлове
Обучителен курс 2018/2019
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе