Учител

Румен Шарланджиев

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Румен
Презиме: Асенов
Фамилия: Шарланджиев
Националност: България
Телефон: 0898588837
Имейл: rumen_as@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: НПГ "Димитър Талев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-1993До моментаНПГ"Димитър Талев"Учител
 3.  Любим цитат
Възпитавай с любов, в любов, за любов!!!!

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 10-1987
Период до: 07-1992
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: Микроелектроника и Технология на микроелектронното производство
Професионална квалификация: Инжинер по Електроника и автоматика
Образователна институция: Технически университет - София
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Инжинер по електроника и автоматика
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
10-200810-20085-то ПКСИнформатика5-та степенСУ - "Климент Охридски"
10-201010-20104 - то ПКСИТ4-та степенТракийски университет Стара Загора
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 28
от които Учителски стаж: 27
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
11-2016Повишаване на мотивацията за учене.Фактори и мотивационни модели 1 кредит16Институт за следдипломна квалификация - отделение при УНСС
10-2017Професионално портфолио- инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейноста на учителя1 кредит8РАААБЕ България
10-2018Ефективни техники за комуникация и работа с родители.Взаимодействие семейство-образователна институция.1 кредит16РААБЕ - България
11-2019"Първа долекарска помощ - Основен курс"16Център за образователни инициативи - София
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Немски език А2 (Основно ниво на владеене)
  Английски език А2 (Основно ниво на владеене)
  Руски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Годишно разпределение

Период от: 09-2019

Период до: До момента

В срок предоставих годишните тематични разпределение

В срок попълних необходимата информация за електронен дневник в Shkolo.bg

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Protel 99 SE ,Fritzing

Тип: Преподаване

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Поставяне на задачи в електронния дневник.

Тип: Оценяване

Дистанционно

Период от: 03-2020

Период до: До момента

MS Teams

Тип: Преподаване

Дистанционно

Период от: 03-2020

Период до: До момента

MS Teams

Тип: Диагностика

Дистанционно обучение

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Zoom,TeamViewer,

MS Teams

Тип: Диагностика

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
УП Процесори памети и дънни платки РПП
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Процесори и памети за РС
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Проектиране на електронни схеми
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УП по Процесори памети и дънни платки
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УП по компютърни мрежи II част
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УП по периферни устройства
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УП по Асемблирана на ПС
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УП по диагностика и ремонт
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УП Комплексна практика по специалноста
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Производствена практика
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
8-ми клас2019/2020
12-ти клас2018/2019
11-ти клас2017/2018
10-ти клас2016/2017
9-ти клас2015/2016
9-ти клас2014/2015
12-ти клас2013/2014
11-ти клас2012/2013
10-ти клас2011/2012
9-ти клас2010/2011
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-1993До моментаТехнически умения и компетенции Виж повече
 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.4  Лични постижения - резюме

Една от необходимите промените в дневния ми ред  е наложена от новите реалности в българското училище,Дистанционо обучение . Знам, че от мен се очаква и изисква много нови педагогически и психологически компетенции и лични качества. Стремя се чрез личните си постижения да отговаря на критериите за добър учител. За да бъда добър учител е необходимо да отчета различните гледни точки, тези на ръководството на училището, на родителите, учениците, възпитателите и другите колеги. За това се стремя постоянно да се усъвършенствам - както професионално така и личностно.

Покажи още
 5.7  Членство в организации
НУС
Период от:
05-2010
Период до:
До момента
 5.9 Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.
 5.9.1  Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др. - резюме

Като активен и творчески човек участвам в редица мероприятия, които популяризират не само училището, в което работя, но и преподавателската дейност като цяло. В периода на оценка съм взел участие в много интердисциплинарни екипи за подготовка на учебни материали. Редовно повишавам своята квалификация чрез участие в семинари и конференции. Посещенията на тези мероприятия ми позволява да изградя добре развита и работеща професионална мрежа. Тази мрежа оказва благотворно влияние върху моята квалификация и работи в полза на учениците, които обучавам.

Покажи още
 5.9.12  Видеозапис
Уроци по професионална подготовка - Компютърна техника и технологии

Роля/принос: Автор

Година и месец на представяне: 03-2020

Запис на проведни уроци в 10 ,11 и 12 клас - Дистанционно - синхронно обучение

Линк: Към страницата

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе