Учител

Рефат Авдиков

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Рефат
Презиме: Рефатов
Фамилия: Авдиков
Националност: Българин
Телефон: 0894869022
Имейл: ravdikov@gmail.com; raf38@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: СУ "Йордан Йовков" с.Рибново
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-200906-2010„Арома“ АД Инженер - Химик
08-201012-2010“Екстрактфарма” ЕООДИнженер - Химик
09-2011До моментаСУ "Йордан Йовков" с. РибновоУчител
 3.  Любим цитат
„Най-добрият сред вас е онзи, който учи и обучава другите !“

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2004
Период до: 09-2009
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Ораганични Химични Технологии; Модул: Технология на органичния синтез
Професионална квалификация: инженер - химик
Образователна институция: Химикотехнологичен и металургичен университет
Файл:
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институцияФайлове
09-201809-2020МагистърУчител по ХимияУчител по химияСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Инженер - Химик
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
09-200909-2010Свидетелство за професионална квалификацияУчител по Химия и Опазване на Околната Среда, Общотехнически и Специални Учебни ПредметиХимикотехнологичен и металургичен университет
09-201409-2015Свидетелство за професионална квалификацияУчител по информатика и информационни технологииСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
09-201609-2017свидетелство за професионалноквалификационна степенУчител по информатика и информационни технологии5-та степенДИУУ - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
10-201711-2018свидетелство за професионалноквалификационна степенУчител по информатика и информационни технологии4-та степенДИУУ - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
10-201811-2019свидетелство за професионалноквалификационна степенУчител по информатика и информационни технологии3-та степенДИУУ - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
09-201809-2019Свидетелство за професионално-педагогическа специализацияУчител по информатика и информационни технологииДИУУ - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
09-202009-2021свидетелство за професионалноквалификационна степенУчител по информатика и информационни технологии2-ра степенДИУУ - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 11
от които Учителски стаж: 10
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
04-2017Удостоверение - Облачни технологии - Офис 3651 кредит16Кабината БГ ООД - София
05-2018Удостоверение - Създаване на електронно учебно съдържание1 кредит16Кабината БГ ООД - София
06-2018Удостоверение - Най-новите информационни технологии в процеса на обучение1 кредит16"Просвета - София" АД - гр. София
04-2019Удостоверение - Основи на създаването на презентации1 кредит16Кабината БГ ООД - София
08-2019Удостоверение - Иновативно училище3 кредита48Кабината БГ ООД - София
09-2019Удостоверение за повишаване на квалификация - Методика на обучение по БДП в VIII - XII клас2 кредита32Русенски Университет - "Ангел Кънчев"
06-2020Удостоверение - Съвременни методи за оценяване на знанията, уменията и учебните резултати на учениците2 кредита32Курсове 123 - "Матев - Строй" ЕООД
05-2021Удостоверение - Диагностичната дейност на учителя3 кредита48ДИУУ - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
09-2021Удостоверение - Преподаване с помоща на софтуер за личностно и кариерно усъвършенстване и изкуствен интелект3 кредита48Ктреативност ЕООД - гр. Пловдив
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език А1 (Основно ниво на владеене)
  Турски език А1 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
химия и опазване на околната среда
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2021/2022
химия и опазване на околната среда
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2021/2022
химия и опазване на околната среда
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2021/2022
Информационни технологии
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2021/2022
Информационни технологии
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2021/2022
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
11-ти клас2013/2014
10-ти клас2016/2017
11-ти клас2017/2018
8-ми клас2020/2021
9-ти клас2021/2022
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-2011До моментаОрганизационни умения и компетенции Виж повече
09-2011До моментаСоциални умения и компетенции Виж повече
09-2011До моментаТехнически умения и компетенции Виж повече
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.1  Дейности, примери или доказателства за участие в разработването и/или изпълнението на стратегията за развитие на институцията
Обществен съвет

Период от: 10-2016

Период до: До момента

Изграждане на обществен съвет в с. Рибново и успешна комуникация със СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

 3. Други професионални изисквания за изпълнение на длъжността
 3.1  Дейности, примери или доказателства за оценка на професионалното си развитие, както и необходимостта от повишаване на квалификацията си по теми, свързани с приоритетите и развитието на институцията
Участие в комисии за образованието.

Период от: 10-2013

Период до: До момента

Постоянно участие на заседания в комисии, които са свързани с основните актуални образователни политики.

 4. Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
 4.1  Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Период от: 09-2015

Период до: До момента

Умения за създаване на благоприятна атмосфера, която допринася и стимулира добрия психологически климат, коректни взаимоотношения,общуване и сътрудничество.
Умения за разрешаване на проблеми и взимане на решения.

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Екскурзия с учебно-образователна и възпитателна цел

Учебни години: 2020/2021

Файл: | | | | | | | | |

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе