Учител

ПЕНКА Христова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: ПЕНКА
Презиме: Иванова
Фамилия: Христова
Националност: България
Телефон: 0895249734
Имейл: p_hristovacom@mail.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: 44СУ "Неофит Бозвели"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
11-199909-2000118 СУУчител
09-200109-2003192 СУУчител
08-201002-2015192 СУДиректор
01-2020До момента44СУУчител

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 10-1987
Период до: 07-1992
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: Философия
Професионална квалификация: Учител по философия
Образователна институция: СУ "Св.Св. Климент Охридски"
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институцияФайлове
10-200503-2010Счетоводство и контролмагистърУНСС
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Философия
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 17
от които Учителски стаж: 10

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Философия
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2021/2022
Философия
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2021/2022
Философия
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2021/2022
Гражданско образование
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2021/2022
Гражданско образование
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2021/2022
Философия
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2020/2021
Философия
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2020/2021
Философия
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2020/2021
свят и личност
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2020/2021
Философия
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2019/2020
Философия
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Философия
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Философия
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
свят и личност
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.5  Дейности, примери или доказателства за методическо и организационно подпомагане на млади, новоназначени и други учители/възпитатели и/или изпълнява наставнически функции по отношение на стажант-учители
базов учител по философия

Период от: 09-2020

Период до: 06-2021

Файл: |

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе