Учител

Пембе Хаджиева

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Пембе
Презиме: Джеферова
Фамилия: Хаджиева
Националност: Българска
Телефон:
Имейл: pembexadjieva@gmail.com
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: СУ "Йордан Йовков"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2017До моментаСУ"Йордан Йовсов"Учител ГЦОУД
 3.  Любим цитат
Вселената се осветява от слънцето,човек-от знанието.

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2016
Период до: 05-2020
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Начална училищна педагогика с чужд език -НУПЧЕ
Професионална квалификация: начален учител
Образователна институция: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Файл:
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
09-2020До моментаМагистърСчетоводно финансов мениджмънтСФМЮЗУ " Неофит Рилски"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 09 г. 08 м.
от които Учителски стаж: 02 г. 03 м.
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
10-201911-2019УдостоверениеКасови валутни операцииЦентър за квалификация и развитие
09-201910-2019УдостоверениеНаредба N18 на БНБЦентър за квалификация и развитие
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Подготовка за първи учебен ден.

Период от: 08-2021

Период до: До момента

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Околен свят
Клас :
1-ви клас
Учебни години:
2021/2022
Буквар
Клас :
1-ви клас
Учебни години:
2021/2022
Математика
Клас :
1-ви клас
Учебни години:
2021/2022
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-2021До моментаСоциални умения и компетенции Виж повече
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.2  Дейности, примери или доказателства за ефективна педагогическа комуникация с оглед положително въздействие върху децата/учениците, като: Активно участва в работата на педагогическия съвет
Работа в екип

Период от: 04-2021

Период до: 05-2021

Да си сготвим сами.

 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
състезания

Период от: 04-2021

Период до: 05-2021

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.5  Лични постижения
Сертификат

Тип на личното постижение: Друго

Учебна година: 2017/2018

Сертификат за участие в студентска и докторантска научна сресия "Лаборатория за наука -2018г"

Сертификат

Тип на личното постижение: Друго

Учебна година: 2016/2017

Сертификат за участие в студентска и докторантска научна сесия "Лаборатория за наука -2017г"

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе