Учител

Панталей Маникатов

Портфолио на УчителСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Панталей
Презиме: Людмилов
Фамилия: Маникатов
Националност: България
Телефон:
Имейл: pmanikatov@gmail.com
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: Спортно училище гр. Сандански
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
02-2014До моментаСпортно училище гр. СанданскиУчител спортна подготовка
 3.  Любим цитат
Силата е в теб!!!

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2002
Период до: 06-2006
Образование и квалификационна степен: Средно образование
Специалност: Хуманитарен профил
Професионална квалификация:
Образователна институция: Гимназия "Яне Сандански"
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
09-200609-2010БакалавърТреньор по футболТреньор-учителНационална спортна академия " Васил Левски"
09-201010-2011МагистърСпорт и сигурностТреньор-учителНационална спортна академия " Васил Левски"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Треньор-учител
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 10 години
от които Учителски стаж: 6 години
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
04-2017Извършване на вътрешна оценка на качеството в образователната институция.2 кредита32Международна асоциация за образование и крестивност.
05-2018Работа с електронен дневник.1 кредит16Институт за следдипломна квалификация- отделение към УНСС.
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
04-201504-2015Обучителен курсПревенция на училищния тормоз.ИВЕМ ЛАЙФ ЕООД
04-201604-2016Обучителен курсПрофесиоално порфолио-инструмент за оценка и самооценка на дейността на учителя.ИВЕМ ЛАЙФ ЕООД
12-201612-2016СеминарСтрес и адаптация в тренировъчния процес и Видове натоварвания.4Център за професионално обучение " Свят за всички"
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език А2 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Годишно разпределение на учебно съдържание.

Период от: 08-2020

Период до: До момента

В срок предоставих годишно тематично разпределение по образователно направление СПОРТ,футбол.

Файл: |

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Използване на аудио-визуални технологии

Период от: 09-2014

Период до: До момента

Използване на аудио-визуални технологии за коригиране на грешките в тренировъчния и състезателен процес.

Тип: Преподаване

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
Тестови батерии

Период от: 09-2014

Период до: До момента

Използване на тестови батерии за диагностика и оценяване развитието на играчите.

 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-2014До моментаСоциални умения и компетенции Виж повече
09-2014До моментаОрганизационни умения и компетенции

Отлична работа в екип.

09-2014До моментаАртистични/Спортни умения и компетенции Виж повече
 1.5.3  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
Шампиони в първенство "Зона София" за юноши-старша възраст

Учебни години: 2015/2016

Първо място във футболното първенство на "Зона София" за деца родени 1997-1998г. 

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе