Учител

Николина Демирева

Портфолио на УчителСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Николина
Презиме: Георгиева
Фамилия: Демирева
Националност: България
Телефон: 0878235070
Имейл: nikolina_demireva@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: ОУ "Д-р Иван Селимински"
Заемана длъжност в момента: Учител
 3.  Любим цитат
Народността не пада там, дето знаньето живей!

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2005
Период до: 05-2007
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: Начална и Предучилищна педагогика
Професионална квалификация: IV ПКС
Образователна институция: Тракийски университет Стара Загора
Файл:
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институцияФайлове
05-199310-1994ЖурналистикаВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
IV ПКС
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител":
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 18 г.
от които Учителски стаж: 18 г.
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
07-2016Управление на конфликтни ситуации в училище и училищно посредничество и 2 кредита32 ч.Фондация "Европартньори-2007"
04-2017Решаване на проблеми и конфликти чрез училищна медиация1 кредит64 акад.ч.Европартньори 2007
06-2018Социални умения в педагогическата практика и тяхното приложение при взаимодействие с ученици и родители1 кредит16 ч.Юнивърсъл Скул
07-2019Конфликти и агресия в училище-начини за управление и похвати за справяне1 кредит16 ч.Креа ЗД ООД
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
06-201010-2010Обучителен курсКомпютърна грамотност
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене Файлове
  Английски език А2 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
3-ти клас2020/2021
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.5  Постижения на ученици
Трето място

Учебна година: 2018/2019

VII Математически турнир " Проф. д-р Д. Табаков" 2019 г.

Габриела Илиева-трето място

Постигнат от: Габриела Илиева, Огнян Начев, Кристиян Кинсиклоунон

Файл: | | | | | | |

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе