Учител

Ненчо Ненчев

Портфолио на учителСвържете се с мен

 1. Обща информация

 1.1 Основна информация
Стаж:
Общ стаж : 35 години
Учителски стаж : 32 години
В момента:
Заемана длъжност в момента: Учител
Институция: Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм - гр.Панагюрище
Тип на институцията : Училище
Квалификационни кредити: 4
За контакти:
Телефон: 0878449711
Имейл: nen4o1963@abv.bg
Националност: РБ
Социални мрежи:
 1.2 Образование и допълнителна квалификация
Период отПериод доТип на образованиетоКвалификационна степенОбучителна институцияСпециалност
09-198507-1991ВисшеМагистърМинно - геоложки университет - гр.СофияЕлектроснабдяване и електрообзавеждане в минно-добивната промишленост
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеОбучителна институцияПКСПрофесияМясто на специализациятаСпециалностФайлове
10-199810-1999Професионална квалификацияСофийски университет - Централен институт за усъвършенстване на учители - гр.София2-ра степенЕл.снабдяване и ел.обзавеждане
03-201604-2016Обучителен курсработа с онлайн платформаSmartClassroom.bg


10-201311-2013Квалификационен курсРабота в интеркултурна средаНИОКСО - гр.Банкя


01-199404-1994Педагогическа правоспособностВМЕИ - гр.ГабровоПедагогика, Учителска правоспособност/Учител/
 1.3 Квалификационни кредити
Година и месецПродължителност на квалификациятаБрой получени кредитиОбучителна институцияФайлове
07-2019ЦПО към "Матев - строй" ЕООД, гр.Казанлък
07-201816 часа1 кредит"Просвета - София" АД , гр.София
10-201716 часа1 кредитЮгозападен университет "Неофит Рилски" - гр.Благоевград
11-201916 часа1 кредитРААБЕ България ЕООД
05-202016 часа3 кредитаТракийски университет - Стара Загора - Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите
 1.5 История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
11-198408-1987Техникум по минна промишленост "Иван Манев"-гр.ПанагюрищеЕлектротехник
09-1987До моментаПрофесионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм - гр.ПанагюрищеУчител
 1.6 Учебни предмети и класове
Електротехника и електроника

9-ти клас

уч. година/години: 2019/2020

Техническо чертане

9-ти клас

уч. година/години: 2019/2020

Електротехника

9-ти клас

уч. година/години: 2019/2020

Измервателна лаборатория

10-ти клас

уч. година/години: 2019/2020

Електротехника и електроника

10-ти клас

уч. година/години: 2019/2020

Електротехника

8-ми клас

уч. година/години: 2019/2020

Проектиране

12-ти клас

уч. година/години: 2019/2020

Електроснабдяване на минни предприятия

12-ти клас

уч. година/години: 2019/2020

Електрообзавеждане - монтаж и ремонт

12-ти клас

уч. година/години: 2019/2020

Релейни защити

12-ти клас

уч. година/години: 2019/2020

Практическо обучение в реална работна среда

12-ти клас

уч. година/години: 2019/2020

 1.7 ръководител
Класен ръководител наУчебни години
8-ми клас2019/2020
 1.9 Членство в организации
Синдикат на българските учители

Период: 09-1987 - До момента

 1.10 Любим цитат
”Задачата на учителя е да отваря вратите, а не да пробутва през тях учениците." - Артур Шнабел

 2. Практическо приложение

 2.1 Умения и компетенции
Умения и компетенцииОписание
Организационни умения и компетенции Виж повече
Технически умения и компетенции Виж повече
Социални умения и компетенции Виж повече
Когнитивно-базирани компетенции Виж повече
2.2Методи на преподаване

Методите ми на преподаване се променят съобразно темата и класа. Изхождайки от основната цел - повишаване ефективността на процеса на усвояване на знания и задаване на подходящи форми за контрол и самоконтрол имам разработени: 

 • презентации на уроци
 • практически задачи
 • тестове за проверка с ясно определени критерии за оценяване
 • учебни записки по отделните предмети, поради липса на издадени учебници
 • сайт с електронни материали

В практиката си използвам разнообразни методи на преподаване:

 • Провокация на мисленето – анализ, синтез, обобщение, съждение, умозаключение
 • Дискусия – начин на изразяване на позиция
 • Казус
 • Писмени разработки, курсови задачи и проекти
 • Лекционен метод                                         
 • Групова работа;
 • Взаимна самооценка;
 • Мозъчна атака;
 • Проектен метод
 • Опитни методи

За по–добра успеваемост ежеседмично, в точно определен час провеждам часове за консултации с ученици и родители.

Покажи още
 2.3 Философия на преподаване

Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, на достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си, да умее да приема съвети и критика. Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност. Моята философия за образованието поставя в центъра ученика с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност: да решава проблеми, да твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си. Формирам у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност, самодисциплина, самостоятелност, отговорност. Поощрявам и учениците, които работят бавно и несигурно. Ценя свободата на мислене! Всеки ученик има своите силни страни и учителят трябва да умее да ги идентифицира и надгради. Професионалното образование трябва да е динамично, да е в крак с потребностите на пазара на труда и да променя учебните програми, съобразявайки се с новите технологии. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на ученика и активно включването на учениците в процеса на учене. Моята философия на преподаване включва идеята, че учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от реалния живот, които са значими за тях. Необходимо е да се търси приложението на знанията в съответната сфера.

Покажи още
 2.5 Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
Национално състезание "Енергетиката и ние"

Учебна година: 2018/2019

Файл: |

Трето място в националното средношколско състезание "Енергетиката и ние", проведено под ръководството на Технически университет - гр.Варна
 2.7 Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
Проект
група ученици "Млад електротехник"

Организация: ПГИТМТ - гр.Панагюрище

Период: 10-2016 г. - 06-2017 г.

Надграждане на знанията по предмети от специфичната професионална подготовка, модернизиране на материалната база на училището,затвърждаване на практическите умения и навици на учениците

 3. Постижения

 3.1 Лични постижения
2018/2019 г.
Учител на годината 2019

Тип: Диплома

Файл: |

 3.2 Постижения на ученици
2018/2019 г.
Трето място на състезанието "Енергетиката и ние"

Файл: |

 4. Професионално израстване

Материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност
НаименованиеУчебна годинаОписаниеЛинкФайлове
списание "Професионално образование" - книжка 6, 2019г.2018/2019 Виж повече
Сертификат2019/2020 Виж повече

 5. Обосновки

Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
2019/2020 г.
Учебни записки

Тип: Учебно помагало

издателство: ПГИТМТ

година на издаване: 2018/2019

Файл: | | | | | |

 6. Авторство

Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.
Учебна програма "Измервателна лаборатория"

Тип: Друго

роля/принос: Съавтор

година на представяне: 09-2019

Файл: |

Учебни програми

Тип: Друго

роля/принос: Автор

година на представяне: 07-2017

Файл: | | |

 7. Лични творби

Списък на лични творби - книги, картини, графики, спортни постижения и др., справка за участие в проекти и научноизследователски дейности и др.
03-2019 г.
Учебен филм

Тип: Друго

Линк:Към страницата

 9. Приноси

Информация за приноса за подобряване на материално-техническите условия, за физическата среда, за информационното и библиотечното осигуряване на институцията, в която работи
10-2019 г.
кабинет №17

Файл: | | | | |

 10. Галерия

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе