Учител

Нехриман Емин

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Нехриман
Презиме: Заид
Фамилия: Емин
Националност: Българска
Телефон: 0889993558
Имейл: nehrimanzaid@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: ОУ "Георги Ст. Раковски"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
01-198401-1986ЦДГ "Щастливо детство", с. Наумдетска учителка
01-198601-1987ОУ "Георги Ст. Раковски", с.КиментУчител по Биология и музика
01-198701-1988ОУ "Христо Смирненски", с. ПристоеВъзпитател
01-199001-1991ЦДГ "Щастливо детство", с.Наумдетска учителка
01-199101-1998НУ "Георги Бенсковски", с. НаумНачален учител
01-199801-2008НУ "Георги Бенковски", с.НаумДиректор
01-200801-2009ОУ "Георги Ст. Раковски", с.КлиментПомощник-директор
01-2009До моментаОУ "Георги Ст. Раковски", с.Климентстарши начален учител
 3.  Любим цитат
„Истински успешен учител е този, от когото няма да имате нужда отново.“ – Ашли Брилиант

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1994
Период до: 06-1999
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност:
Професионална квалификация: Начална училищна педагогика
Образователна институция: ШУ "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен
Файл:
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институцияФайлове
09-199807-1999МагистърПредучилищна и начална училищна педагогикаШУ "Епископ Константин Преславски"
12-200607-2008Физическо възпитание и спортНационална Спортна Академия
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
04-200204-2002Информационни технологии в управленската дейност на директора56ШУ "Епископ Константин Преславски"
07-200407-2007Методика на обучението по БДП 1-4 класТехнически университет, гр. София
05-200405-2004Обучение по здравословни и безопасни условия на труд по Наредба 4, 1998г.Българска стопанска камара
11-200511-2005Работа с компютри и ИТ за 1-4 кл.СУ "СВ.Климент Охридски", гр. София
02-200702-2007Базови и специфични компютърни умения40Майкрософт България
06-200706-2007Управление на училищетоНационален институт за обучение на директори
11-201911-2019Подкрепа за личностното развитие на децата и учениците - процеури и насоки16Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, обл.Шумен
06-201906-2019Основни коучинг умения - учителят в ролята на коуч за постигане на иновативни и ефективни резултати16"Хюман контакт" ЕООД, гр. София
09-202009-2020Интерактивни методи във възпитанието и обученинето по безопастност на движението по пътищата32Център за професионално обучение "Професия 21 век", гр. София
09-202009-2020Работа с електронен дневник, намаляване на административната тежест за учители и ръководство и повишаване ангажираността на родители16SHKOLO
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 37
от които Учителски стаж: 26
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готовишаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе