Учител

Милена Дамесова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Милена
Презиме: Богомилова
Фамилия: Дамесова
Националност: Българска
Телефон: +359896077012
Имейл: damesova@gmail.com
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-202106-2022ПЧСУ "Леонардо да Винчи"Учител
09-2022До моментаПГЕЕ "Апостол Арнаудов"Учител
 3.  Любим цитат
"I am not a teacher, but an awakener." Robert Frost

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2020
Период до: 09-2022
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: информатика и информационни технологии в образованието
Професионална квалификация: Учител по информатика и информационни технологии
Образователна институция: РУ "Ангел Кънчев"
Файл:
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институцияФайлове
09-2022До моментаМагистърУчител по математикаучител по математикаЦПО към РУ "Ангел Кънчев"
09-200706-2012МагистърИкономика / Стопански и финансов контролИкономистСА "Д. А. Ценов"
01-200807-2008Професионален бакалавърКомпютърна графикаКомпютърен график"Информационно обслужване" АД
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Учител по информатика и ИТ
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 12
от които Учителски стаж: 2
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
10-202210-2022Удостоверение за Методика на обучението по БДП32ЦПО към РУ "Ангел Кънчев"
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
10-2022квалификационен курс2 кредита32РУ "Ангел Кънчев"
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене Файлове
  Английски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)
  Английски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Проект по Социално предприемачество

Период от: 10-2021

Период до: 10-2021

Пилотен проект в съвместно сътрудничество с РТИК по европрограма за ранно въвеждане на предприемачеството в образователна среда

Целта на проекта е да обхване ученици от вързрастова група до 15 г.

Като ментор и преподавател по този пилотен проект имах задачата за кратък срок да науча учениците от 5. и 6. клас от ПЧСУ "Леонадро да Винчи" по 10 важни раздела, свързани със Социалното предприемачество, като в резултат на това обучение, всички участници трябваше да реализират продукт по избрана от тях социално значима кауза. 

Учениците бяха разделени в екипи и бяха стимулирани да изберат своя, близка до сърцето социално значима кауза, в която да вложат средства, придобити чрез своите предприемачески знания и умения.

Децата изработиха предмети, популяризираха своите изработки и в организиран базар се продадоха. Събраните средства бяха вложени в създаването на електронен магазин, в който да продължат тази традиция и след като проектът вече приключи.Част от средствата се насочика към избраните социални каузи (каквато е и основната концепция на Социалното предприемачество).

Основната ми заслуга по този проект беше правилното разпределение на темите, успешно адаптирани към възрастта им и добре организираното практическо приложение на наученото.

Покажи още

Файл: | | | | | | | | | |

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
Възлагане проект в профил Информационни технологии за брандиране

Период от: 02-2022

Период до: 06-2022

Файл: | | | | | | | |

 1.2.3  Дейности, примери или доказателства за избор на подходящи дидактически материали, включително авторски такива
Авторски уроци и дидактически материали

Период от: 09-2022

Период до: До момента

Поради липса на учебници и систематизирани учебни материали по предметите, които преподавам, всички уроци, преподавани от мен по теория или учебна практика са мои авторски разработки.

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Обектно-ориентирано програмиране на С#
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2022/2023
Математически основи на програмирането
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2022/2023
Конкурентно програмиране
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2022/2023
Разработка на софтуер
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2022/2023
Алгоритми и структури от данни
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2022/2023
Функционално програмиране (Haskell)
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2022/2023
Информационни технологии
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2021/2022
Профил ИТ - Модул 1 - ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА ДАННИ
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2021/2022
Профил ИТ - Модул 2 - МУЛТИМЕДИЯ
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2021/2022
Профил ИТ - Модул 3 - УЕБ ДИЗАЙН
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2021/2022
Профил ИТ - Модул 4 - РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ С ИКТ
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2021/2022
Профил ИТ - Избираем Модул
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2021/2022
Профил ИТ - Избираем Модул
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2021/2022
Профил Предприемачество - Избираем Модул - Предприемаческа инициатива
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2021/2022
Профил Предприемачество - Избираем Модул - Финанси
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2021/2022

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе