Учител

Миглена Колева

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Миглена
Презиме: Миланова
Фамилия: Колева
Националност: Българка
Телефон: 0899303095
Имейл: georgievamiglena551@gmail.com
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: Осмо СУ "Арсени Костнцев", гр. Благоевград
Заемана длъжност в момента: Учител
 3.  Любим цитат
"Винаги има начин човек да бъде прав"

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2006
Период до: 06-2010
Образование и квалификационна степен: Професионален бакалавър
Специалност: "Българска филология"
Професионална квалификация: Учител по български език и литература
Образователна институция: ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград
Файл:
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
08-201205-2014МагистърФилософияЮЗУ "Неофит Рилси", гр. Благоевград
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Учител по български език и литература
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
06-201210-2012Свидетелство за професионална квалификацияБългарска филологиячетири семестъра на курсаЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
10-201810-2018Споделяне на придобити знания и умения за използване на технологиите от участие в обучение, "Дигитални умения и иновативни подходи в класната стая"10ПГИ "Иван Илиев", гр. Благоевград
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
07-2022Синергетично образование за бъдещето"1 кредит15Евроклас-консулт ЕООД, гр. Пловдив
11-2022Седмото издание на форума "Изследователски подходи в обучението по български език"1 кредит8ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК "ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН" При ББЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
01-2022Удостоверение 1 кредит8Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин"
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
09-202209-2022Удостоверение"Дизайн на иновативна образователна среда"5РААБЕ България ЕООД, гр.София
02-202302-2023Педагогическа правоспособностСертификатПСИТ. БЪЛГАРИЯ ООД
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене Файлове
  Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
"Стъпала на знание"- 1 кръг

Период от: 11-2022

Период до: 11-2022

Провеждане на състезание "Стъпала на знание" по Български език илитература на учениците от 5 клас в Осмо СУ "Арсени Костенцев", гр. Благоевград.

"Стъпала на знанието 2 кръг"

Период от: 01-2023

Период до: 01-2023

Провеждане на 2 кръг на състезанието "Стъпала на знанието". Участие на 11 ученици.

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Български език и литература
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2020/2021
Български език и литература
Клас :
5-ти клас
Учебни години:
2021/2022
 3. Други професионални изисквания за изпълнение на длъжността
 3.1  Дейности, примери или доказателства за оценка на професионалното си развитие, както и необходимостта от повишаване на квалификацията си по теми, свързани с приоритетите и развитието на институцията
Грамота за отлично представяне в национален учутелски конкурс за Stem урок

Период от: 11-2022

Период до: 01-2023

Файл: |

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе