Учител

Маргарита Таушанова

Портфолио на учителСвържете се с мен

 1. Обща информация

 1.1 Основна информация
Стаж:
Общ стаж : 27
Учителски стаж : 26
В момента:
Заемана длъжност в момента: Учител
Институция: Благоевградска професионална гимназия "Ичко Бойчев"
Тип на институцията : Училище
Квалификационни кредити: 4
За контакти:
Телефон: 0898658278
Имейл: megystt@abv.abv
Националност: България
Социални мрежи:
Facebook
 1.2 Образование и допълнителна квалификация
Период отПериод доТип на образованиетоКвалификационна степенОбучителна институцияСпециалност
08-198508-1989ВисшеМагистърВПИ БЛАГОЕВГРАДУчител по трудово политехническо обучение
08-200008-2001ВисшеМагистърСУ "св.Климент Охридски"Информатика
01-199108-1993ВисшеМагистърЮЗУ "Неофит Рилски"Електроника и информатика
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеОбучителна институцияПКСПрофесияМясто на специализациятаСпециалност
06-201708-2017Професионална квалификацияДИУУ5-та степенИнформатика
06-201810-2018Професионална квалификацияДИУУ4-та степенИнформатика
 1.4 Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език А1 (Основно ниво на владеене)
  Руски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)
 1.5 История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
08-2013До моментаБПГ "Ичко Бойчев"старши учител
 1.6 Учебни предмети и класове
ИТ

8-ми клас

Уч. година/години: 2017/2018

Информатика

9-ти клас

Уч. година/години: 2015/2016

Приложни програмни продукти

11-ти клас

Уч. година/години: 2017/2018

 1.7 Ръководител
Класен ръководителУчебни години
8-ми клас2016/2017
9-ти клас2018/2019
 1.8 Водене на обучения извън сферата на началното и средно образование
Период отПериод доТип на организацияОбучителна организацияТип на обучението Наименование на обучениетоОписание на обучението
02-201906-2019Обучителна организацияЦентър по ПО Квалификационен курс„ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР”
 1.10 Любим цитат
Бъдете креативни и смели. Импровизирайте в представянето си - с видео, документ, презентация, микс от всичко това...

 2. Практическо приложение

 2.1 Умения и компетенции
Умения и компетенцииОписание
Организационни умения и компетенции
Технически умения и компетенции
Артистични/Спортни умения и компетенции
2.2Методи на преподаване
Методи на учебно-възпитателния процес
Учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от реалния  живот, които са значими за тях.Старая се, в работата си като педагог, да познавам личността на всеки ученик, неговата индивидуалност и неговата семейна среда. Методи на преподаване    Работя за развитие на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, създаден със средствата на информационни технологии и интерактивни методи.
 
Покажи още
 2.3 Философия на преподаване

В моята философия за образованието поставям в центъра - ученика.Отчитам ролята на семейството и смятам, че заедно да работим върху развитието на индивидуалните възможности на ученика.Работя в посока поставянето на ученика в активна роля в процеса на учене.Не приемам , че учениците могат да се обучават само в класната стая.      

 Философия на учебно-възпитателния процес
Аз съм съгласна, че учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от реалния  живот, които са значими за тях.
Старая се, в работата си като педагог, да познавам личността на всеки ученик, неговата индивидуалност и неговата семейна среда.
Покажи още
 2.4 Описание на педагогическата и научнометодическата дейност
Уроци-   Най-важната способност на учащите е свързана с техните умения да    създават и да участват в групи. В тези групи ученето се извършва по следния модел:бсъздаване → създаване и обмисляне → създаване, обмисляне и споделяне.
 
 
       
Покажи още
 2.6 Добри практики
ИКТ в действие
В други учебни дисциплини "...Потребностите за реализиране на конкурентна икономика, основана на знанието, предпоставят новите образователни приоритети, свързани с интегриране на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Приспособяването на образованието към информационния век не се изразява с едно просто действие за осъвременяване на учебното пространство, а налага пълна промяна на съдържанието, методите и целите на образователната система. То се изразява в цялостна образователна реформа, включително и в промяна на човешкото мислене."...
Покажи още
 2.8 Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Твоят час-"Прави повече ДОБРО"

Учебна година: 2017/2018, 2016/2017

Линк: Към страницата

Проектът "Твоят час" Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"
Покажи още

 3. Постижения

 3.1 Лични постижения
Като една  мотивирана личност, прекарала професионалният си живот в училище, вярвам, че притежавам широк спектър от качества.
 
Опитът  ми в сферата на информационно комуникационните технологии е богат и   разнообразен. Стремежът ми да обогатявам познанията си беше това, което ме мотивираше професионално.
Уверена съм, че притежавам добра подготовка за педагог. Умея да постигам целите, които са ми поставени, благодарение на реномираното си професионално образование, стремежа за непрекъснато усъвършенстване в любимата професия и огромното желание и хъс за екипна работа.
 
Заедно с учителската професия, имах възможността да работя като ръководител компютърен кабинет в ПТГ „ Ичко Бойчев“ Благоевград, което ме подготви за работа по Европейски проекти в областта на образованието и развитието на човешките ресурси. С ентусиазъм продължавам работата си по тези проекти и в Благоевградска професионална гимназия.
Покажи още

 4. Професионално израстване

Материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност
НаименованиеУчебна годинаОписаниеЛинк
Най-добър електронен учебен курс2008/2009Към страницата

 6. Авторство

Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.
informatic bpg

Тип: Учебно помагало

Роля/Принос: Автор

Издателство: google sites

Година на издаване: 2014/2015

Клас: 8-ми клас

 7. Лични творби

Списък на лични творби - книги, картини, графики, спортни постижения и др., справка за участие в проекти и научноизследователски дейности и др.
08-2011 г.
Инвестирай в бъдещето

Тип: Графики

Линк:Към страницата

 9. Приноси

Информация за приноса за подобряване на материално-техническите условия, за физическата среда, за информационното и библиотечното осигуряване на институцията, в която работи
08-2013 г.
Електронно училище

Линк:Към страницата

 10. Галерия

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Очаквайте скоро

Инструмент за съдържание

Чудесна възможност да създадете уникално интерактивно съдържание за електронно обучение.

Очаквайте скоро

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Към Електронен магазин
Горе