Учител

Красимира Божкова

Портфолио на УчителСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Красимира
Презиме: Рачева
Фамилия: Божкова
Националност: Българка
Телефон:
Имейл:
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: 119 СУ "Академик Михаил Арнаудов"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
03-199512-1997ОУ "Христо Ботев", с. Хрищени, общ.Стара ЗагораУчител
12-199703-2001ОУ "Христо Ботев", с. Хрищени, общ.Стара Загора Директор
03-200109-2002ОУ "Христо Ботев", с. Хрищени, общ.Стара Загора Учител
09-2002До момента119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов", гр.СофияУчител
 3.  Любим цитат
Винаги можете да намерите време за учене - Йожен Йонеско

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 10-1987
Период до: 07-1995
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: Учител по физика и математика
Професионална квалификация: учител по физика и математика
Образователна институция: СУ "Свети Климент Охридски", София
Файл:
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институцияФайлове
11-200211-2002Учител по физика и математикаV ПКСТракийски университет Стара Загора
11-200411-2004Учител по физика и математикаIV ПКССУ "Свети Климент Охридски"
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 25
от които Учителски стаж: 25
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
09-2018Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес1 кредит16РААБЕ
11-2018Внедряване и използване на ИКТ в образователния процес. Формиране на дигитална компетентност1 кредит16РААБЕ
07-2019Изграждане на умения и компетентности на учители, преподаващи математика и природни науки, свързани с програмата за международно оценяване PISA 20211 кредит16МОН, НЦПКПС
07-2019Педагогически практики, подкрепящи формиране на компетентности, заложени в новите учебни програми по физика и астрономия - 10-и клас2 кредита32СУ "Свети Климент Охридски", Физически факултет
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
05-201005-2010Обучителен курсМеждународна обучителна програма за учителиФизика и астрономия40ЦЕРН - Швейцария, ИЯИЯЕ - България
02-201302-2013Квалификационен курсРазработване на интерактивни презентацииФизика и математика8Център за творческо развитие
11-201311-2013СеминарСеминар по лингвистикаМатематика8Фондация Америка за България, Съюз на математиците в България
11-201311-2013Обучителен курсКвалификация на педагогическите специалистиФизика и математика32РААБЕ
05-201705-2017Квалификационен курсЕразъм КА1 - ШвецияФизика и математика32ЦРЧР
11-201711-2017Квалификационен курсРабота с платформа за дистанционно проверявяне на тестови формиМатематика24ПСИТ
11-201712-2017Квалификационен курсЕразъм КА2 - СицилияФизика и математика32ЦРЧР
12-201812-2018Квалификационен курсРабота с платформа за дистанционно проверявяне на тестови формиМатематика16ПСИТ
11-201911-2019СеминарЕвропейска олимпиада по статистика за ученициМатематика16НСИ
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Руски език C1 (Свободно ниво на владеене)
  Английски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)
  Френски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Педагогически компетенции

Период от: 03-1995

Период до: До момента

 Спазване на тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на учениците и образователната среда.  Попълване на необходимата информация в електронен дневник - Shkolo.bg

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Допълнителна подкрепа

Период от: 04-2011

Период до: 07-2019

1) Работа в методически обединения и комисии

2) Работа по Национална програма "С грижа за всеки ученик" - Модул "Осигуряване на обучение на учениците за участие в ученически олимпиади"

3) Работа по проект „ Твоят час“

4) Работа по проект "Успех"

5) Клуб за народни танци

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Преподаване

Период от: 09-2010

Период до: До момента

Използване на различни образователни платформи, презентации, тестове на хартиен и електронен носител. Постоянна комуникация с ученици, родители и колеги в образователната институция.

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе