Учител

Катя Димова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Катя
Презиме: Върбанова
Фамилия: Димова
Националност: България
Телефон: 8958717
Имейл: katq_dimova_73@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: Професионална гимназия по икономика, гр.Шумен
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-200603-2007ОУ"Христо Смирненски"Учител
09-2008До моментаПГ по икономика,гр.Шуменстарши учител
 3.  Любим цитат
Никога не казвай не мога!

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1997
Период до: 09-2001
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност:
Професионална квалификация:
Образователна институция: ВСУ"Черноризец Храбър"
Файл:
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 24
от които Учителски стаж: 15
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
11-201711-2017Психическа безопасност в процеса на общуване.4лектор С. Томчева
09-201709-2017Новата учебна документация2ПГИ
09-201809-2018Новата учебна документация2ПГИ
09-201909-2019Обучение за работа с електронен дневник в Школо2ПГИ
09-202009-2020Актуализация на платформата Classrom2ПГИ
09-202009-2020Семинар и дискусия с класни ръководители2ПГИ
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
06-2014Теоретични и методически основи на модулното обучение по туризъм1 кредит16ШУ"Епископ Константин Преславски"
10-2019Методика на обучение по безопасност на движението по пътищата на ученици в гимназиален етап2 кредита32Технически университет-Варна
10-2019Мениджмънт на класната стая. Изграждане на позитивна образователна среда1 кредит16РААБЕ България ЕООД
11-2019Трудови, социални и осигурителни права1 кредит16КНСБ, гр. София
07-2021Иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите от обучението2 кредита32РААБЕ България ЕООД

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Физическо възпитание и спорт
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2020/2021
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
8-ми клас2021/2022
 1.4.5  Ръководител на група и паралелка за спортна дейност на
Група за спортна дейностУчебни години
Отбор по волейбол2019/2020
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе