Учител

Ивелина Иванова

Портфолио на учителСвържете се с мен

 1. Обща информация

 1.1 Основна информация
Стаж:
Общ стаж : ПРИМЕРЕН ПРОФИЛ!
Учителски стаж : 10 години
В момента:
Заемана длъжност в момента: Учител
Институция: 107. основно училище "Хан Крум" - София
Тип на институцията : Училище
Квалификационни кредити: 3
За контакти:
Телефон: +359898346234
Имейл: office@contipso.com
Националност: Българска
Социални мрежи:
Facebook
Twitter
Linkedin
 1.2 Образование и допълнителна квалификация
Период отПериод доТип на образованиетоКвалификационна степенОбучителна институцияСпециалностФайлове
10-199505-1999ВисшеБакалавърСУ "Св. Климент Охридски"бакалавър по педагогика
10-199905-2001ВисшеМагистърСУ "Св. Климент Охридски"Музикални и мултимедийни технологии
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеОбучителна институцияПКСПрофесияМясто на специализациятаСпециалностФайлове
01-201604-2016Обучителен курсWordPress основи за учителиSoftUni
03-201803-2018СеминарДизайн и мениджмънт на портфолио на учител"Портфолио дизайн" ЕООДПортфолио дизайнер
 1.3 Квалификационни кредити
Година и месецПродължителност на квалификациятаБрой получени кредитиОбучителна институцияФайлове
06-201716 часа1 кредитИнститут по квалификация на учителите
 1.4 Чужди езици
Език Ниво на владеене Файлове
  Английски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)
  Френски език А2 (Основно ниво на владеене)
 1.5 История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-200105-2010Начално Училище "Иларион Макариополски" Учител
09-201007-2015СОУ "Бачо Киро"Учител
09-201501-2019107 Основно Училище "Хан Крум"Учител
 1.6 Учебни предмети и класове
Математика

3-ти клас

Уч. година/години: 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002

Математика

4-ти клас

Уч. година/години: 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007

Информационни технологии

6-ти клас

Уч. година/години: 2018/2019, 2017/2018

 1.7 ръководител
Класен ръководител наУчебни години
5-ти клас2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007
6-ти клас2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007
 1.8 Водене на обучения извън сферата на началното и средно образование
Период отПериод доТип на организацияОбучителна организацияТип на обучението Наименование на обучениетоОписание на обучениетоФайлове
02-201401-2017Обучителна организацияЦПО "Информационни технологии"КурсОснови на информационните технологии Виж повече
 1.9 Членство в организации
Синдикат на българските учители

Период: 01-2002 - 01-2019

 1.10 Любим цитат
Дълъг е пътят на поучението, кратък и успешен с примери (Сенека)

 2. Практическо приложение

 2.1 Умения и компетенции
Умения и компетенцииОписание
Социални умения и компетенции Виж повече
Организационни умения и компетенции Виж повече
Когнитивно-базирани компетенции Виж повече
2.2Методи на преподаване

За да се разнообрази типичната лекционна форма на преподаване използвам широк набор от допълнителни инструменти като:

1. Работа в малка група по проект – учениците дефинират проекта, правят план за работа и изпълняват заданието. Учителят заема ролята на консултант, който само подпомага изпълнението.

2. Мозъчна атака – учениците участват в двата етапа (генериране на идеи и оценка) и така развиват творческите си умения.

3. Дискусия по зададена тема – инструмент за развитие на комуникативните умения и усвояване на специфична терминология.

4. Делова игра – всеки от учениците заема определена роля, взаимодейства с другите и после получава обратна връзка за своето поведение.

5. Решаване на казуси – индивидуално или групово решаване на казуси, в които липсва едно единствено правилно решение, като целта е да се дискутират предимствата и недостатъците на всеки възможен подход.

 

Покажи още
 2.3 Философия на преподаване

Системата от възгледи, концепции и убеждения, която използвам се обединява във философия на преподаване, съдържаща следните принципи:

1.    Учениците са личности, а всяка личност трябва да бъде уважавана от мен;

2.    Съобразявам се с индивидуалните качества на всеки ученик;

3.    Използвам гъвкав подход на преподаване, съобразен с темата, времето и нивото на учениците;

4.    Учениците не идват като бял лист, те идват със своя минал опит, умения, възпитание и култура на поведение – трябва да се съобразя с това;

5.    Спазвам ясно очертаната граница учител-ученик и не я преминавам – не приемам заеми от учениците, не споделям лични неща с тях, не влизам в прекалено близки или интимни отношения с учениците;

6.    Не коментирам в негативен план работата или поведението на другите учители пред учениците;

7.    Родителите са част от обучителния процес, а не външни хора и следва активно да бъдат включени в процеса на образование на техните деца;

8.    Балансирано внимание към учениците – нямам фаворити – всеки се нуждае от внимание и разбиране спрямо конкретните потребности;

9.      Проявявам толерантност към учениците в рамките на приетите етични правила, правилници и закони;

10.  За да имам авторитета и уважението на учениците, трябва да поддържам високо професионално ниво и да подобрявам методите си на преподаване.

Покажи още
 2.4 Описание на педагогическата и научнометодическата дейност

Образователни планове, програми и учебно методическа литература 

Използване на ИКТ в образователния процес презентации на теми или част от уроци 

Диагностични средства за оценка и критерии за оценяване  : - тестове за входно ниво - тестове за изходно ниво

Описание на педагогическата и научно-методическа дейност 

Методи на преподаване —Използване на  учебници от издателство "Булвест 2000" и издателство „Нова звезда” —Презентации по определени теми – за представяне на нови знания и презентации на ученици по зададени теми. —Подходящи тестове

Описание на педагогическата и научно-методическа дейност

- Обратна връзка

—Методите за оценяване  са различни в зависимост от класа и отделните ученици.

—За отсъстващите (по болест) ученици - изпращане на електронна разработка на урока и практическите задачи, изпълнявани в часа  

Покажи още
 2.5 Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък

Национални състезания по информационни технологии

Първо място в категорията "Уеб сайт"

Учебна година: 2017/2018

Линк:Към страницата

Участие в 10 Национално състезание по ИТ, Благоевград 2018г.
Национална олимпиада по Информационни технологии

Учебна година: 2017/2018

Линк:Към страницата

Трето място на 17-та национална олимпиада по Информационни технологии
 2.6 Добри практики
Работни посещения

Файл: | |

Посещение на реални фирми от ИТ индустрията с цел обмяна на опит и придобиване на реална представа за естеството на работа.
 2.7 Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
Програма
Бенефициент

Организация: UNION INTERACTIVE

Период: 11-2017 г. - 12-2018 г.

Линк: Към страницата

 2.8 Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Обучителна екскурзия

Учебна година: 2017/2018

Файл: | | |

Екскурзия до Пловдив с цел обмяна на добри практики в сродни училища

 3. Постижения

 3.1 Лични постижения
2017/2018 г.
"Дигитална креативност - 2017г."

Тип: Награда

 3.2 Постижения на ученици
2017/2018 г.
Първо място
Александър Паскалев
Линк: Към страницата

 4. Професионално израстване

Материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност
НаименованиеУчебна годинаОписаниеЛинкФайлове
Специфика на задачите по информационни технологии2015/2016 Виж повече

 5. Обосновки

Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
2018/2019 г.
Информационни технологии за 6-ти клас

Тип: Учебник

Издателство: Архимед

Година на издаване: 2017/2018

Файл: |

Линк:Към страницата

 6. Авторство

Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.

Изнасяне на доклади по време на  конференции и семинари

Влияние на ИТ върху детското развитие

Тип: Доклад за конференция

Роля/Принос: Автор

Наименование на събитието/изданието: Национална конференция

Година на представяне: 10-2017

Файл: |

 7. Лични творби

Списък на лични творби - книги, картини, графики, спортни постижения и др., справка за участие в проекти и научноизследователски дейности и др.
01-2018 г.
Описание на процес

Тип: Графики

Файл: |

 8. Bзаимодействие

Материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност
НаименованиеЗаинтересована странаГодина и месецОписание
Обща среща "Ясни очаквания"Ученици, родители и деца09-2017 Виж повече
Среща "Реален клиент"Ученици и НПО01-2018 Виж повече

 9. Приноси

Информация за приноса за подобряване на материално-техническите условия, за физическата среда, за информационното и библиотечното осигуряване на институцията, в която работи
12-2017 г.
Обновяване софтуера на компютрите в кабинета
03-2018 г.
Смяна на част от екраните на компютрите
01-2019 г.
Предоставяне за ползване на камера

 10. Галерия

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе