Учител

Иван Сотиров

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Иван
Презиме: Владов
Фамилия: Сотиров
Националност: Българска
Телефон: 0896412388
Имейл: sotirov_1968@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: БПГ "Ичко Бойчев" гр. Благоевград
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2021До моментаБПГ "Ичко Бойчев"учител по практическо обучение
 3.  Любим цитат
Лошият учител поднася истината, добрият учи да я намират. - A. Дистервег

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1997
Период до: 06-2001
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА
Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР ПО ТРАНСПОРТА
Образователна институция: ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград
Файл:
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институцияФайлове
09-199705-2001Професионален бакалавърТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТАУчителЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 31 г.
от които Учителски стаж: 2 г.
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
12-2022Институт за човешки ресурси София1 кредит16БПГ "Ичко Бойчев" гр. Благоевград
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
04-202204-2022Обучителен курсДиагностика и проверка на Common Rail sistemi Bosch16Bosch Service Training
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език А1 (Основно ниво на владеене)
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе