Учител

Иван Ласин

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Иван
Презиме: Борисов
Фамилия: Ласин
Националност: България
Телефон: 0895888486
Имейл: pelcom@mail.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-1991До моментаНПГ"Димитър Талев"Учител

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 08-1984
Период до: 08-1988
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: съобщителна техника и съобщителни системи
Професионална квалификация: инжинер по ремонт на съобщителна и комуникационна техника
Образователна институция: ВНВУ"Васил Левски"гр.Велико Търново
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
11-199111-1992Учител по общотехнически и специални учебни предметиСУ „Св. Климент Охридски“
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
инжинер съобщителна техника и съобщителни системи
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 34
от които Учителски стаж: 29
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
10-201710-2017Професионалното портфолио-интрумент за повишаване на постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейността на учителя"16"РААБЕ"
10-201810-2018Формиращо оценяване впроцеса на училищното обучение.Форми,методи,инструментариум.16"РААБЕ"
11-201811-2018"Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти, посредством запознаването им с нормативната уредба."16"Коректив експрес" ЕООД,гр. Силистра
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
10-2017"Професионалното портфолио-инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейността на учителя"1 кредит16"РААБЕ''
10-2018Формиращо оценяване впроцеса на училищното обучение.Форми,методи,инструментариум.1 кредит16"РААБЕ
11-2018"Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти, посредством запознаването им с нормативната уредба."1 кредит16"РААБЕ"
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Руски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
SHKOLO

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Изготвих и предоставих  в срок годишните тематични разпределение .Преструктурирах съдържанието при необходимост и   в срок попълних необходимата информация за електронен дневник в Shkolo.bg

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Презентации, ситуационни игри, казуси.

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Тип: Преподаване

Shkolo

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Използване на онлайн платформа за оценяване,контрол,отзиви и комуникации с колеги ,родители и ученици.

ZOOM , MS Teams

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Онлайн обучение-преподаване.решаване на казуси,задания,проверка и оценяване.

Тип: Преподаване

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
shkolo

Период от: 09-2019

Период до: До момента

MS Teams

Период от: 03-2020

Период до: До момента

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
УЧЕБНА ПРАКТИКА- ЕЛЕКТРОМОНТАЖНА
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УП ЛАБОРАТОРНА ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
ЗАПОМНЯЩИ УСТРОЙСТВА
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАПОМНЯЩИ УСТРОЙСТВА
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УП ЛАБОРАТОРНА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Производствена практика
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
ПРОЕКТИРАНЕ
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-2016До моментаТехнически умения и компетенции
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
Подготовка за местни и регионални състезания

Период от: 01-2010

Период до: До момента

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе