Учител

Ирина Байрактарова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Ирина
Презиме: Равилевна
Фамилия: Байрактарова
Националност: Русия
Телефон: 0886795527
Имейл: bairaktarovairina@abv.bg
Тип на институцията : ЦПЛР
Име на институцията: ЦПЛР-ОДК Велинград
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-198005-1991РусияПреподавател пиано и солфеж
09-199609-1998Фондация "Еделвайс" Ракитовоучител по пиано
11-1999До моментаЦПЛР-ОДК ВелинградУчител по музика
 3.  Любим цитат
"Велик е не този, който не е падал, а този който след падането се е изправил!" - Конфуций

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1971
Период до: 11-1976
Образование и квалификационна степен: Основно образование
Специалност: пиано
Професионална квалификация:
Образователна институция: Музикална школа град Воркута
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
09-197609-1980Средно образованиеТеория на музикаПреподавател по солфеж и пианоМузикално училище град Воркута
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
09-198011-1980Учител пианоУчител по пианоМузикално училище град Воркута
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 41
от които Учителски стаж: 34
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
01-202101-2021Посещения на народен театър "Иван Вазов"София3
02-202002-2020Среща на колектива около Руски самовар3ЦПЛР-ОДК Велинград
04-202004-2020Тийм билдинг-обмяна на добри педагогически практики"8ЦПЛР-ОДК Велинград
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
11-2018"Новата правна уредба в защита на личните данни"1 кредит16Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти
02-2021"Атестирането на Педагогическите специалисти"1 кредит16Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти" София

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Разпределение тематично годишно

Период от: 09-2021

Период до: До момента

Файл: |

 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
04-202104-2021Организационни умения и компетенции
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме

Постигнати отлични резултати по време на онлайн обучения.

 1.5.3  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
Награда 2 място

Учебни години: 2020/2021

МФИ "Утринна звезда" 

Файл: |

 1.5.5  Постижения на ученици
Награда 2 и 3 място от Арт Фестивал София

Учебна година: 2020/2021

Файл: |

 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.2  Дейности, примери или доказателства за ефективна педагогическа комуникация с оглед положително въздействие върху децата/учениците, като: Активно участва в работата на педагогическия съвет
Изява на Хор на Малките

Период от: 05-2019

Период до: 05-2019

Файл: |

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.2  Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
Организиране и участие в концерт - спектакъл посветен на 9 май

Период от: 05-2018

Период до: 05-2021

Тип на участието: Програма

Организация: Дружество Славяне, Община Велинград, ЦПЛР-ОДК Велинград

Файл: |

 5.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Път към славата

Учебни години: 2020/2021

Файл: |

 5.5  Лични постижения
Грандпри от фестивал "Альоша" София за военна песен

Тип на личното постижение: Приз

Учебна година: 2018/2019

Файл: |

Тип на личното постижение: Благодарствено писмо

Учебна година: 2019/2020

Файл: |

Отличие за изпълнение на руски народни песни в дует "Сюрприз"

Тип на личното постижение: Отличие

Учебна година: 2020/2021

Файл: |

Висок професионализъм от Арт-център "Кърнолски"

Тип на личното постижение: Диплома

Учебна година: 2020/2021

Файл: |

Тип на личното постижение: Благодарствено писмо

Учебна година: 2020/2021

Файл: |

 5.6  Материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност
НаименованиеУчебна годинаОписаниеЛинкФайлове
Диплом на "Хор на малките"2017/2018
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе