Учител

Илияна Петрова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Илияна
Презиме: Георгиева
Фамилия: Петрова
Националност: Българска
Телефон: 0889450373
Имейл: adito2009@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: ПГТ Самоков
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
10-200712-2008Юробанк И Еф Джи БългарияЕксперт жилищно кредитиране
04-200907-2011Уникредит БулбанкСпециалист разплащания
11-201209-2019ЕкспресбанкМениджър връзки с индивидуални клиенти

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 10-2000
Период до: 12-2004
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Икономика
Професионална квалификация: Икономист
Образователна институция: УНСС
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
04-200410-2006МагистърмакроикономикаМагистър по макроикономикаУНСС
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Учител
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 13
от които Учителски стаж: 1
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
09-202009-2020Разпознаване симптомите на Covid -19. Поведение при възникване и последващи мерки4ПГТ Самоков
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
09-2020Иновации в училищното обучение1 кредит16РУО
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Немски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)
  Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Съвременен подход на преподаване

Период от: 10-2019

Период до: До момента

За мен е важна обратната връзка с учениците, възможността те да мислят и творят. Умението да преподавам на разбираеми достъпан език. Използвам дискусиятя в часовете, за да дам възможност на учениците да бъдат активни и и да развиват способносттаси да анализират. 

 1.1.4  Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
Икономика

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Мартилен

Година на издаване: 2018

Учебникът е предназначен за  ученици от 10 клас, чийто учебен план план съдържа предмета Икономика. Материалът разглежда основите на икономиката, икономическите проблеми и пазарните механизми, изяснява функцията на предприятието, неговото управление и жизнен цикъл. 

Към всяка тема има упражнения, казуси и тестове, с които образователният процес се улеснява.

Покажи още

Учебна година: 2020/2021

Счетоводство и отчетност в туризма

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Форком

Година на издаване: 2007

Учебникът отговаря на учебната програма, утърдена от МОН. Учебният материал е разработен в две части: Обща теория на счутонодството и Счетоводство и отчетност в предприятията от сферата на туризма. Учебнокът осигурява фундаментални познания по счетоводство.

Учебна година: 2020/2021

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Предприемачество
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2020/2021, 2019/2020
Мениджмянт в туризма
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2020/2021
Мениджмянт в туризма
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2020/2021
Счетоводство и отчетност в туризма
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2020/2021
Счетоводство и отчетност в туризма
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2020/2021, 2019/2020
Икономика
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2020/2021, 2019/2020
Отчетност и работа с документи
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2020/2021, 2019/2020
Отчетност и работа с документи
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2020/2021
Безопасност и долекарска помощ в ресторанта
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2020/2021
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
8-ми клас2020/2021
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе