Учител

Илия Вълчев

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Илия
Презиме: Иванов
Фамилия: Вълчев
Националност: Българин
Телефон: 0899794763
Имейл: ilko_w@yahoo.com
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: НПГ "Димитър Талев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2003До моментаНПГ 'Димитър Талев'Учител

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 06-1998
Период до: 06-2002
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Информатика
Професионална квалификация: Информатик
Образователна институция: ЮЗУ "Неофит Рилски"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Информатика
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
11-200106-2002учител по информатикаИнформатика3-та степен193ЮЗУ "Неофит Рилски"
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 20
от които Учителски стаж: 17
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
11-2016Повишаване на мотивацията за учене.Фактори и мотивационни модели 1 кредит16Институт за следдипломна квалификация - отделение при УНСС
10-2017Професионално портфолио- инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейноста на учителя1 кредит8РАААБЕ България
10-2018Ефективни техники за комуникация и работа с родители.Взаимодействие семейство-образователна институция.1 кредит16РААБЕ - България
11-2019"Първа долекарска помощ - Основен курс"1 кредит16Център за образователни инициативи - София
11-2018Придобиване на правни умения от страна на ПС,посредством запознаване с НУ относима към системата на образованието1 кредит16"Коректив Експрес" ЕООД
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)
  Немски език C1 (Свободно ниво на владеене)
  Руски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Годишно разпределение

Период от: 09-2019

Период до: До момента

В срок предоставих годишните тематични разпределение

В срок попълних необходимата информация за електронен дневник в Shkolo.bg

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе