Учител

Илия Павлов

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Илия
Презиме: Петров
Фамилия: Павлов
Националност: Българин
Телефон: 0886301020
Имейл: pirin_basket@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: НПГ,,Димитър Талев" гр.Гоце Делчев
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2003До моментаНПГ,,Димитър Талев" гр.Гоце Делчевст.учител по ФВС
 3.  Любим цитат

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1998
Период до: 11-2002
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: физическо възпитание
Професионална квалификация: Учител по физическо възпитание
Образователна институция: Национална Спортна Акадеия,,Васил Левски" гр.София
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
09-200011-2002БакалавърбаскетболТреньор по баскетболНационална Спортна Акадеия,,Васил Левски" гр.София
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Учител по физическо възпитание и спорт
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
09-201809-2018Учител по физическо възпитание и спорт 5-та степен16СУ,,Св.Климент Охридски" гр.София - ДИУУ
11-201911-2019Учител по физическо възпитание и спорт 4-та степен16СУ,,Св.Климент Охридски" гр.София - ДИУУ
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 17 г.
от които Учителски стаж: 17 г.
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
10-2017Професионално портфолио- инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейноста на учителя1 кредит8РАААБЕ България
10-2018Формиращо оценяване в процеса на училищното обучение.Форми,методи,инструментариум.1 кредит8РАААБЕ България
11-2018Придобиване на правни умения от страна на ПС,посредством запознаване с НУ относима към системата на образованието1 кредит16"Коректив Експрес" ЕООД
11-2019"Първа долекарска помощ - Основен курс"1 кредит16
07-2018Иновативно училище3 кредита48УНСС - София - Институт за следдипломна квалификация
11-2016Повишаване на мотивацията за учене.Фактори и мотивационни модели 1 кредит16Институт за следдипломна квалификация - отделение при УНСС
01-2020Методика на обучението по безопасност на движението по пъти'ата в 8 -12 клас2 кредита32Русенски университет,,Ангел Кънчев" гр.Русе
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институция
05-201505-2015Обучителен курсПланиране и организация на педагогическата дейност .Методи,подходи и иновативни техники за подобряване процеса на преподаване16ИВЕМ ЛАЙФ ЕООД
09-201310-2013Квалификационен курсОбучение на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП)32Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието.
01-200701-2007Обучителен курсБазови и специфични компютърни умения на учители40Майкрософт България
07-200807-2008СеминарБаскетболен семинар16БФ Баскетбол
11-200911-2009СеминарБаскетболен семинар16БФ Баскетбол
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език А1 (Основно ниво на владеене)
  Руски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
В срок предоставих годишните тематични разпределение В срок попълних необходимата информация за електронен дневник в Shkolo.bg

Период от: 09-2019

Период до: До момента

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
MS Teams

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Тип: Преподаване

Използване на платформата youtube за видео споделя за предаване на нови знания на учениците.

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Тип: Преподаване

Използване на онлайн платформата Shkolo.bg за оценяване, контрол, отзиви и комуникация с ученици, родители и колеги в образователната институция.

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Тип: Оценяване

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
ФВС
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2019/2020
ФВС
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
ФВС
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Час за спортни дейности - Баскетбол
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2019/2020
Час за спортни дейности - Баскетбол
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Час за спортни дейности - Баскетбол
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
9-ти клас2004/2005
10-ти клас2005/2006
11-ти клас2006/2007
12-ти клас2008/2009
9-ти клас2010/2011
10-ти клас2011/2012
12-ти клас2019/2020
 1.4.5  Ръководител на група и паралелка за спортна дейност на
Група за спортна дейностУчебни години
Баскетбол2003/2004
Баскетбол2004/2005
Баскетбол2005/2006
Баскетбол2006/2007
Баскетбол2007/2008
Баскетбол2008/2009
Баскетбол2009/2010
Баскетбол2010/2011
Баскетбол2011/2012
Стрийт фитнес2012/2013
Спортен Риболов2013/2014
Народни танци2014/2015
Баскетбол - момичета2015/2016
Баскетбол-момичета2016/2017
Баскетбол-момичета2017/2018
Клуб,,Мажоретки"2018/2019
Клуб,,Мажоретки"2019/2020
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.3  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
Зонално първенство по баскетбол 11-12 клас III-то място

Учебни години: 2005/2006

Областно първенство по баскетбол 8-10 клас I -во място

Учебни години: 2010/2011

Областно първенство по баскетбол за Юноши I-во място

Учебни години: 2011/2012

Зоналноно първенство по баскетбол за Юноши II-ро място

Учебни години: 2011/2012

Областно първенство по баскетбол за Юноши I-во място

Учебни години: 2012/2013

Областно първенство по баскетбол за 11 - 12 клас I I-ро място

Учебни години: 2013/2014

Общински турнир по свободна борба I-во място

Учебни години: 2016/2017

Областно първенство по Хандбал I-во място 8-10 клас

Учебни години: 2017/2018

Областно първенство по Хандбал I-во място 8-10 клас

Учебни години: 2018/2019

Държавно първенство по Хандбал(финали) III -то място 8-10 клас

Учебни години: 2018/2019

 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
,,Неврокоп тича"

Период от: 05-2014

Период до: До момента

Участие в организацията и провеждането на спортния маратон ,,Неврокоп тича"

,,Предай нататък"

Период от: 04-2016

Период до: До момента

Участие в организирането и провеждането на щафетата ,,Предай Нататък"

Коледни спортни турнири

Период от: 12-2004

Период до: До момента

Участие в организацията и провеждането на коледни турнири по Тенис на маса,Канадска борба ,волейбол и баскетбол

Турнири по случай ,,Денят на Земята"

Период от: 04-2015

Период до: До момента

Участие в организацията и провеждането на спортни турнири по случай ,,Денят на Земята"

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.7  Членство в организации
Баскетболен клуб,,ПИРИН-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"
Период от:
05-2004
Период до:
До момента
МИГ Гоце Делчев,Гърмен ,Хаджидимово
Период от:
09-2015
Период до:
До момента
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе