Учител

Христина Александрова

Портфолио на УчителСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Христина
Презиме: Кирилова
Фамилия: Александрова
Националност: България
Телефон: 0897950170
Имейл: alexandrova_77@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: ПГИ ШУМЕН
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
08-200209-2011Чернев ЕООДСчетоводител
09-201106-2014ОД МВР ШУМЕНСчетоводител
10-2015До моментаПГИ - гр.ШуменУчител

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1995
Период до: 06-2000
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: Агрохимия. Фермерство и агробизнес
Професионална квалификация: Агрохимик. Мениджър по фермерство и агробизнес. Учител по земеделие
Образователна институция: ШУ "Епископ Константин Преславски"
Файл:
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институцияФайлове
08-200112-2003МагистърСчетоводство и контролИкономистВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
04-201304-2014МагистърПротиводействие на престъпността и опазване на обществения редСъдебни криминалистически експертизиВСУ "Черноризец Храбър"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Счетоводство и контрол
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
10-201910-2019Счетоводство и контрол5-та степенШУ "Епископ Константин Преславски" ДИКПО - гр.Варна
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 18 години 6 месеца
от които Учителски стаж: 4 години
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
11-2017Удостоверение 1 кредит16ШУ "Епископ Константин Преславски" ДИКПО Варна
10-2018Удостоверение 3 кредита48Фондация "Кузманов"
06-2019Удостоверение 1 кредит16Институт за човешки ресурси - София
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Здравословни и безопасни условия на труд
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Счетоводство на предприятието
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016
Счетоводство на предприятието
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018
Счетоводство на предприятието
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2018/2019
Търговско счетоводство
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2016/2017, 2015/2016
Застрахователно и осигурително счетоводство
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Застрахователно и осигурително счетоводство
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018
Обща теория на счетоводната отчетност
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2018/2019, 2017/2018, 2016/2017
Обща теория на счетоводната отчетност
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
8-ми клас2019/2020
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
10-2015До моментаОрганизационни умения и компетенции Виж повече
08-2001До моментаТехнически умения и компетенции Виж повече
10-2015До моментаКогнитивно-базирани компетенции Виж повече
05-2015До моментаАртистични/Спортни умения и компетенции

Народни танци

 1.5.5  Постижения на ученици
Отличени ученици

Учебна година: 2017/2018

Отлично представяне на ученици на Национална университетска олимпиада по Счетоводство в ИУ Варна

Отличени ученици

Учебна година: 2018/2019

Отлично представяне на ученици в Национална университетска олимпиада по Счетоводство в ИУ Варна

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.9 Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.
 5.9.14  Друго
Обща теория на счетоводната отчетност

Роля/принос: Автор

Година и месец на представяне: 06-2020

Файл: |

Счетоводство на предприятието

Роля/принос: Автор

Година и месец на представяне: 06-2020

Файл: |

Застрахователно и осигурително счетоводство

Роля/принос: Автор

Година и месец на представяне: 06-2020

Файл: |

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе