Учител

Георги Лобутов

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Георги
Презиме: АЛЕКСАНДРОВ
Фамилия: Лобутов
Националност: Българин
Телефон: 0879284871
Имейл: georgilobutov_pgt@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: Професионална гимназия по туризъм, град Самоков
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
10-201704-2018община СамоковМл. експерт
09-2020До моментаПрофесионална гимназия по туризъмУчител

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2007
Период до: 05-2011
Образование и квалификационна степен: Средно образование
Специалност: Мениджмънт в туризма
Професионална квалификация: Фирмен мениджър
Образователна институция: Професионална гимназия по туризъм
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
09-201105-2017МагистърправоюристЮгозападен университет "Неофит Рилски"
10-2020До моментаМагистърГеография и икономикаУчител по География и ИкономикаВеликотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати
Културна анимация

Период от: 10-2020

Период до: До момента

В час по Туристическа анимация с учениците от 11а клас от Професионална гимназия по туризъм, град Самоков. Посещение на изложба в центъра на града на тема "Стария Самоков".

Файл: | | |

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Екология в туризма
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2020/2021
Гражданско образование
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2020/2021
Гражданско образование
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2020/2021
Гостоприемство в туристическата индустрия
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2020/2021
Туристическа анимация
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2020/2021
Охранителни мерки и безопасност
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2020/2021
Гражданско образование
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2020/2021
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
10-ти клас2020/2021
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готовишаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе