Учител

Феим Атипов

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Феим
Презиме: Феимов
Фамилия: Атипов
Националност: България
Телефон: 0896178447
Имейл: filyo1@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: Средно училище "Йордан Йовков"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2004До моментаСредно училище "Йордан Йовков"Учител по БЗО
 3.  Любим цитат
"Единствената скала, за която знам, че стои стабилна, единствената институция, за която съм сигурен, че работи, е семейството.“

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2000
Период до: 06-2004
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Екология и опазване на околната среда
Професионална квалификация: Еколог
Образователна институция: Лесотехнически университет
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
09-2019До моментаМагистърЕкология и опазване на околната средаЕкологЮгозападен университет "Неофит Рилски"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Учител по Биология
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
09-201809-20184-та степен
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 18
от които Учителски стаж: 18
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
04-2017Облачни технологии - Офис 3651 кредит16Кабината
04-2018Създаване на електронно учебно съдържание1 кредит16Кабината
05-2018Иновативно училище.3 кредита48
04-2019POWER POINT 2016: Основи на създаването на презентации - начално ниво.1 кредит16
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)
  Английски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
12-ти клас2007/2008
7-ми клас2021/2022
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-200409-2020Организационни умения и компетенции
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе