Учител

Фатме Таирова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Фатме
Презиме: Фикриева
Фамилия: Таирова
Националност: България
Телефон: 0896210273
Имейл: fatmetairova@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: СУ "Йордан Йовков" с.Рибново
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
02-2014До моментаСУ "Йордан Йовков" с.РибновоУчител
 3.  Любим цитат

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 11-1999
Период до: 08-2001
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание
Професионална квалификация: Учител
Образователна институция: Югозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград
Файл:
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институцияФайлове
07-201807-2019МагистърФизическо възпитание и спорт за изявени деца и ученициСпортен педагогЮгозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Детски учител
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
10-201810-2018свидетелство за професионалноквалификационна степенФизическо възпитание и спорт5-та степенСофийски Университет "Св. Климент Охридски" София
10-201811-2019свидетелство за професионалноквалификационна степенФизическо възпитание и спорт4-та степенСофийски Университет "Св. Климент Охридски" София - ДИУУ
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 22г. 04м. 11д.
от които Учителски стаж: 09г. 10м. 11д.
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
04-201705-2017Облачни технологии - Офис 36516Кабината БГ ООД - София
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
05-2018Създаване на електронно учебно съдържание1 кредит16Кабината БГ ООД - София
04-2019Power Point 2016: Основи на създаването на презентации - начално ниво1 кредит16Кабината БГ ООД - София
03-2019Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа ц хиперактивни деца и ученици1 кредит16Фондация „Кузманов“
07-2019Иновативно училище3 кредита48Кабината БГ ООД гр. София
08-2019Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в V- VII клас 2 кредита32Център за продължаващо обучение – Русе
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене Файлове
  Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
11-ти клас2021/2022
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе