Учител

Емир Ходжова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Емир
Презиме: Хайрединова
Фамилия: Ходжова
Националност: България
Телефон: 0897910619
Имейл: emir_hodzhova@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: СУ"Йордан Йовков"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-1993До моментаСУ"Йордан Йовков"Учител
 3.  Любим цитат
„Има два вида учители: тези, които те напълват с толкова много информация, че не можеш да помръднеш и такива, които ти дават само малък подтик и можеш да скочиш до небето.“

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 07-1993
Период до: 07-1996
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: Начална училищна педагогика
Професионална квалификация: магистър
Образователна институция: ЮЗУ"Неофит Рилски"
Файл:
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
10-201810-2018свидетелство за професионалноквалификационна степенНачална училищна педагогика5-та степенСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
11-2020До моментаСвидетелство за Професионалноквалификационна степенаНачална училищна педагогика4-та степенСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 26
от които Учителски стаж: 26
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
08-201009-2010Методика за обучението на децата и учениците по БДПСофийски университет "Св,Климент Охридски"
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
04-2006Базови и специфични компютърни умения на учители по Начална училищна педагогика40Майкрософт България
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
05-201805-2018Създаване на електронно учебно съдържание16Кабината
04-201904-2019Основи на създаване на презентаций16Кабината
06-201906-2019Иновативно учибище48Кабината
03-201903-2019Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици16Фондация"Кузманов"
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене Файлове
  Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
1-ви клас2021/2022

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе