Учител

Елена Ташкова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Елена
Презиме: Светославова
Фамилия: Ташкова
Националност: България
Телефон: 0888715873
Имейл: taskova75@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: НПГ "Димитър Талев", град Гоце Делчев
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-199909-2000ОУ „Отец Паисий”, с.БаничанУчител
09-200009-2002ОУ „Христо Ботев”, с.МосомищеУчител
09-200208-2016ПГ по МСС „П.К.Яворов”, гр.Гоце ДелчевУчител
09-201208-2019ПМГ”Яне Сандански”, гр.Гоце ДелчевУчител
09-2019До моментаНПГ "Димитър Талев", гр.Гоце ДелчевУчител
 3.  Любим цитат
"Никога не е късно да се учим." /Т.Джеферсън/

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 10-1994
Период до: 07-1999
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: Биология и Химия
Професионална квалификация: учител по биология и химия
Образователна институция: СУ „Св.Климент Охридски”, гр.София
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Учител по биология и химия
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
01-201111-2011Биология и Химия5-та степенДИУУ-Софийски университет „Св.Климент Охридски"
01-201310-2013Биология и Химия4-та степенДИУУ-Софийски университет „Св.Климент Охридски"
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 20 години
от които Учителски стаж: 20 години
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
09-201709-2017"Формиране на умения за реализиране на подкрепящи форми на педагогическо въздействие при работа с напреднали (талантливи и даровити) деца/ученици."16Югозападен университет "Неофит Рилски", гр.Благоевград
02-201802-2018"Използване на облачни технологии в учебния процес."16Образование и технологии
03-201803-2018" Работа в екип.Екипна резултатност."16"Коректив - Експрес" ЕООД, гр.Силистра
05-201805-2018"Най-новите информационни технологии в процеса на обучение."16"Просвета - София" АД, гр.София
09-201809-2018"Придобиване на правни умения за адекватна реакция спрямо агресията на ученици, родители и общественост."16"Коректив - Експрес" ЕООД, гр.Силистра
03-201903-2019"Управление на класната стая чрез изграждане на позитивна дисциплина и работна атмосфера в класната стая."16Институт за човешки ресурси, гр.София
11-201911-2019"Първа долекарска помощ - Основен курс."16Център за образователни инициативи, гр.София
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
09-2017"Формиране на умения за реализиране на подкрепящи форми на педагогическо въздействие при работа с напреднали (талантливи и даровити) деца/ученици."1 кредит16Югозападен университет "Неофит Рилски", гр.Благоевград
02-2018"Използване на облачни технологии в учебния процес."1 кредит16Образование и технологии
03-2018" Работа в екип.Екипна резултатност."1 кредит16"Коректив - Експрес" ЕООД, гр.Силистра
05-2018"Най-новите информационни технологии в процеса на обучение."1 кредит16"Просвета - София" АД, гр.София
06-2020"Придобиване на правни умения за адекватна реакция спрямо агресията на ученици, родители и общественост."1 кредит16"Коректив - Експрес" ЕООД, гр.Силистра
03-2019"Управление на класната стая чрез изграждане на позитивна дисциплина и работна атмосфера в класната стая."1 кредит16Институт за човешки ресурси, гр.София
06-2019"Първа долекарска помощ - Основен курс."1 кредитЦентър за образователни инициативи, гр.София
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език А2 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
SHKOLO.BG

Период от: 09-2017

Период до: До момента

Предава в срок тематичните разпределения и преструктурира съдържанието при необходимост.

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Клуб по интереси "Млад микробиолог".

Период от: 02-2019

Период до: 06-2019

Група от 15 ученици - 8 и 10 клас.

Олимпиади, състезания и комуникации с ученици и родители

Период от: 09-2016

Период до: 06-2019

Извънкласна школа по биология и здравно образование по проект за съфинансиране от "Американска фондация за България"

Период от: 10-2016

Период до: 06-2017

 Подготовка и обучение на ученици с изявен интерес към биологията за участие в олимпиади и състезания. 

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Иновативни методи

Период от: 09-2016

Период до: До момента

- Мисловна /интелектуална/ карта

- Диаграма на Вен

- Мозъчна атака

- Учене чрез правене:изработване на реален продукт

- Проектен метод

- Използване на тетрадка от платформата MozaBook

- Сравнителна таблица

- Работа в екип

- Използване на очила за виртуална реалност

- Виртуални видеоклипове

- LearningApps.org

- Kahoot

 

Покажи още
Microsoft Teams, Zoom

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Преподаване и оценяване в електронна среда.

Facebook groups

Период от: 03-2020

Период до: До момента

В помощ на дистанционното обучение.

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
Shkolo.bg

Период от: 09-2017

Период до: До момента

Диагностика и оценка на постигнатите от учениците резултати, както и своевременно запознаване на родителите с тях.

Microsoft Teams

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Преподаване, диагностика и оценяване на постигнатите от учениците резултати.

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Биология и здравно образование, ПП
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2018/2019, 2016/2017
Биология и здравно образование, ПП
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2018/2019, 2017/2018
Биология и здравно образование, ПП
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2018/2019
Биология и здравно образование, ЗП /ООП/
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2016/2017
Биология и здравно образование, ЗП /ООП/
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2016/2017
Биология и здравно образование, ЗП /ООП/
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018
Биология и здравно образование
Клас :
7-ми клас
Учебни години:
2016/2017
Човекът и природата
Клас :
6-ти клас
Учебни години:
2017/2018
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
9-ти клас2016/2017
10-ти клас2017/2018
11-ти клас2018/2019
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-2016До моментаСоциални умения и компетенции Виж повече
09-2016До моментаОрганизационни умения и компетенции Виж повече
09-2016До моментаТехнически умения и компетенции Виж повече
09-2016До моментаКогнитивно-базирани компетенции Виж повече
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме
 1.5.4  Постижения на ученици - резюме

Участие и призови места на национални конкурси.

 1.5.5  Постижения на ученици
Лауреат в националния конкурс "ЗЕЛЕНА ВСЕЛЕНА".

Учебна година: 2016/2017

Постигнат от: Мария Праматарова

Първо място в Националния конкурс "ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА".

Учебна година: 2017/2018

Категория „Съвременни технологии в услуга на природата“ – конкурс за сайтове и web-страници в Интернет на екологични и природоопазващи теми.

Постигнат от: Иван Пашалиев

Второ място в Националния конкурс "ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА".

Учебна година: 2017/2018

Оригинална рисунка на тема „Зелената планета през погледа на децата“.

Постигнат от: Георги Зайков

Пето място в Националното състезание "Природата - наш дом".

Учебна година: 2016/2017

Постигнат от: Лидия Делиева, Надежда Разманова и Емил Боцев

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе