Учител

Екатерина Франгова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Екатерина
Презиме: Тодорова
Фамилия: Франгова
Националност: България
Телефон: 0895708901
Имейл: ket_baly@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-199408-1996ОУ "Яне Сандански" с.Тешево. общ.ХадждимовоУчител
09-200309-2011ОУ"Никола Вапцарав" с.Копривлен. общ. ХаджидимовоУчител
09-2011До моментаНПГ"Димитър Талев" гр. Гоце ДелчевУчител

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 10-1995
Период до: 11-1999
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Начална училищна педагогика
Професионална квалификация: начален учител
Образователна институция: Югозападен универстет "Неофит Рилски"
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
03-200107-2002БакалавърНачална училищна педагогика и чужд езикНачален учител по английски езикЮгозападен университет"Неофит Рилски"
01-200812-2008БакалавърАнглийски език и литератураУчител по английски език в средните училищаСофийски университет "Неофит Рилски"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Учител по английски език
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
11-201111-2011Учител по английски език5-та степенСофийски университет "СВ.Климент Охридски"
10-201311-2013Учител по английски език4-та степенСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 19
от които Учителски стаж: 17
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
11-201911-2019Първа долекарска помощ - Основен курс"16Център за образователни инициативи гр. София
07-201907-2019Иновативно училище48Университет за национално и световно стопанство гр. София
11-201811-2018"Придобиване на правни умея от страна на педагогическите специалисти за адекватна реакция спрямо агресията на ученици, родители и общественост"16Коректив Експрес" ЕООД
10-201810-2018Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство-образователна институция.16РААБЕ
08-201808-2018"Тайм-мениджмънт на учителя. Организиране на работното и личното време и пространство16Интераула - ЕООД гр. Благоевград
10-201710-2017Професионалното портфолио - инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейността на учителя"16РААБЕ
11-201611-2016Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците8Институт за следдипломна квалификация гр.София
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
11-2019Първа долекарска помощ - Основен курс"1 кредит16Център за образователни инициативи гр. София
07-2019Иновативно училище3 кредита48Университет за национално и световно стопанство гр. София
11-2018"Придобиване на правни умея от страна на педагогическите специалисти за адекватна реакция спрямо агресията на ученици, родители и общественост"1 кредит16Коректив Експрес" ЕООД
10-2018Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство-образователна институция.1 кредит16РААБЕ
08-2018"Тайм-мениджмънт на учителя. Организиране на работното и личното време и пространство1 кредит16Интераула - ЕООД гр. Благоевград
10-2017Професионалното портфолио - инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейността на учителя"1 кредит16РААБЕ
11-2016Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците1 кредит16Институт за следдипломна квалификация гр.София
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език C1 (Свободно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Skolo

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Нанасяне на теми от тематични разпределения и оценяване в електронният дневник.

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Microsoft Teams

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Тип: Преподаване

ZOOM

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Тип: Преподаване

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Английски език
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2019/2020
Английски език
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Английски език
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
8-ми клас2011/2012
9-ти клас2017/2018, 2012/2013
10-ти клас2018/2019, 2013/2014
11-ти клас2014/2015
12-ти клас2015/2016
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
Олимпиада по английски език - училищен и областен кръг

Период от: 02-2011

Период до: До момента

Олимпиада на английски език за природни бедствия на besafenet.net

Период от: 02-2020

Период до: 02-2020

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе