Учител

Димитър Самандов

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Димитър
Презиме: Атанасов
Фамилия: Самандов
Националност: България
Телефон: 0884999690
Имейл: tk_samandovi@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: НПГ "Димитър Талев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-199812-2000I -во ОУ "Св. св. Кирил и Методий"учител по ФВС
11-2000До моментаНПГ "Димитър Талев"Старши учител по ФВС

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1992
Период до: 06-1996
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: физическо възпитание
Професионална квалификация: Треньор по тенис
Образователна институция: НСА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
09-199306-1996БакалавърСПОРТТреньор по тенисНСА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Учител по физическо възпитание и спорт
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: Общ стаж: 22 години
от които Учителски стаж: от които Учителски стаж: 22 години
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
11-201611-2016Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците16Институт за следдипломна квалификация- отделение при УНСС
10-201710-2017Професионално портфолио- инструмент за повишаване постиженията на деттето и ученика и за оценка и самооценка на дейността на учителя16РААБЕ
11-201611-2016"Работа с деца и ученици със специални образователно потребности. "16РААБЕ
11-201811-2018Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти, посредством запознаването им с нормативната уредба16"Коректив Експрес" ЕООД
12-201912-2019"Първа долекарска помощ- основен курс"16Център за образователни инициативи
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
12-2016Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците1 кредит16Институт за следдипломна квалификация- отделение при УНСС
11-2017Професионално портфолио- инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейността на учителя1 кредит16РААБЕ
11-2018Работа с деца и ученици със специални образователно потребности. 1 кредит16РААБЕ
11-2018Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти, посредством запознаването им с нормативната уредба1 кредит16"Коректив Експрес" ЕООД
12-2019"Първа долекарска помощ- основен курс"1 кредит16Център за образователни инициативи
01-2020Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в 8- 12 клас2 кредита32Русенски университет "Ангел Кънчев"
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институция
05-201505-2015Планиране и организация на педагогическата дейност .Методи,подходи и иновативни техники за подобряване процеса на преподаване16ИВЕМ ЛАЙФ ЕООД
09-201310-2013Квалификационен курсОбучение на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП)32Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието.
01-200701-2007Обучителен курсБазови и специфични компютърни умения на учители40Майкрософт България
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език А1 (Основно ниво на владеене)
  Руски език А1 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Педагогически компетенции

Период от: 09-2019

Период до: До момента

В срок предоставих годишните тематични разпределения. В срок попълних необходимата информация за електронен дневник в Shkolo.bg

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Използване на MS Teams

Тип: Преподаване

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Използване на платформата youtube за видео материали, които споделям за предаване на нови знания на учениците.

Тип: Преподаване

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Използване на онлайн платформата Shkolo.bg за оценяване, контрол, отзиви и комуникация с ученици, родители и колеги в образователната институция.

Тип: Преподаване

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
ФВС
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
ФВС
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
ФВС
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
ФВС
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Час за спортни дейности- Хандбал
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Час за спортни дейности- Хандбал
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Час за спортни дейности- Хандбал
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
12-ти клас2009/2010
12-ти клас2015/2016
8-ми клас2016/2017
8-ми клас2018/2019
9-ти клас2019/2020
 1.4.5  Ръководител на група и паралелка за спортна дейност на
Група за спортна дейностУчебни години
Хандбал2000/2001
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе