Учител

Димитър Димитров

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Димитър
Презиме: Георгиев
Фамилия: Димитров
Националност: Българска
Телефон: 0877141639
Имейл: d.g.dimitrov@mail.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: ПГ "Велизар Пеев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2019До моментаПГ "Велизар Пеев"Учител

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1987
Период до: 06-1991
Образование и квалификационна степен: Средно образование
Специалност: Керамично стъкларска декорация
Професионална квалификация: Декоратор
Образователна институция: Техникум по керамика и стъкло
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
09-200707-2012БакалавърСценография за куклен театърСценограф за куклен театърНАТФИЗ "Кръстьо Сарафов'
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Сценограф за куклен театър
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Не
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 17 години
от които Учителски стаж: 4години

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Тематично разпределение по Рисуване РПП

Период от: 09-2022

Период до: 06-2023

Файл: |

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Извънкласна дейност по живопис

Период от: 09-2023

Период до: До момента

 1.1.4  Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
Рисуването за средните художествени училища

Тип на обосновката: Друго

Издателство: Просвета

Година на издаване: 1991

Учебна година: 2022/2023

Човешкото тяло

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Труд

Година на издаване: 2000

Учебна година: 2023/2024

Животинското тяло

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Труд

Година на издаване: 2002

Учебна година: 2023/2024

Пластична анатомия

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: София

Година на издаване: 1974

Учебна година: 2023/2024

Бешков, рисунката и пространството

Тип на обосновката: Учебно помагало

Издателство: Български художник

Година на издаване: 1974

Учебна година: 2023/2024

Технология на графиката

Тип на обосновката: Учебно помагало

Издателство: Наука и изкуство

Година на издаване: 1970

Учебна година: 2023/2024

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Изобразително изкуство
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
Изобразително изкуство
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
Изобразително изкуство
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
Рисуване
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
Рисуване
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
Живопис
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
Живопис
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
Скулптура
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
Скулптура
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
Рисунка, типаж и анимация
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
Рисунка, типаж и анимация
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
Рисунка, типаж и анимация
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
Рисунка, типаж и анимация
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
УП Рисунка, типаж и анимация
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
УП Рисунка, типаж и анимация
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
УП Рисунка, типаж и анимация
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
УП Рисунка, типаж и анимация
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
Графични техники
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
УП Графични техники
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
История на изкуството
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2023/2024
История на изкуството
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2023/2024
Композиция
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2020/2021
Изобразителни студия
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Изобразителни студия
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Производствена практика
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
07-1995До моментаАртистични/Спортни умения и компетенции Виж повече
07-2000До моментаАртистични/Спортни умения и компетенции Виж повече
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме

 - Участие на ученици от ПГ "Велизар Пеев" в общи художествени изложби на Ателие по рисуване Мимо, с художествен ръководител Димитър Димитров - "Мимо".

- Участие на ученици от ПГ "Велизар Пеев" в пленери , съвместно с художниците от ателие по рисуване "Мимо".

Покажи още
 1.5.3  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
Участие на ученици от ПГ "Велизар Пеев" в пленер, съвместно с деца от Ателие по рисуване "Мимо"

Учебни години: 2022/2023

 1.5.5  Постижения на ученици
Участие на ученици с рисунки в конкурс на тема "Щастливеца", по повод честване на годишнина на Алеко Константинов

Учебна година: 2022/2023

Участие на ученици с рисунки в конкурс на тема "Недорисувана мечта"

Учебна година: 2022/2023

 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.1  Дейности, примери или доказателства за участие в разработването и/или изпълнението на стратегията за развитие на институцията
Интер Експо Център

Период от: 09-2019

Период до: До момента

 2.5  Дейности, примери или доказателства за методическо и организационно подпомагане на млади, новоназначени и други учители/възпитатели и/или изпълнява наставнически функции по отношение на стажант-учители
Изпълнява наставнически функции по отношение на новопостъпили учители

Период от: 09-2023

Период до: До момента

 4. Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
 4.1  Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
Участие в подготовката за деня на шоколада и изработка на експонати

Период от: 09-2019

Период до: До момента

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Извънкласна дейност по скулптура и живопис

Учебни години: 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020

 5.5  Лични постижения
Почетна грамота

Тип на личното постижение: Грамота

Учебна година: 2020/2021

Благодарствен адрес

Тип на личното постижение: Благодарствено писмо

Учебна година: 2022/2023

Грамота

Тип на личното постижение: Грамота

Учебна година: 2021/2022

 5.7  Членство в организации
Синдикат на българските учители
Период от:
09-2023
Период до:
До момента

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе