Учител

Атанас Мутафчиев

Портфолио на УчителСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Атанас
Презиме: Живков
Фамилия: Мутафчиев
Националност: България
Телефон: 0897617140
Имейл: nasko_mutafchiev@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: НПГ"Димитър Талев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2019До моментаНПГ"Димитър Талев"Учител

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2009
Период до: 05-2013
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Компютърни системи и технологии
Професионална квалификация: Компютърен инженер
Образователна институция: Югозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Компютърен инженер
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институция
09-200406-2008Монтьор на елактронна техникаПромишлена електроникаНПГ "Димитър Талев"
09-201607-2017Обучителен курсСтроителен техникСтороителство и архитектураЦентър за професионално обучение към " ABC - E " ЕООД

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
SHKOLO

Период от: 06-2019

Период до: До момента

Предавани в срок годишни тематични разпределения.

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Shkolo.bg

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Тип: Оценяване

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Асемблиране на PC
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Диагностика и ремонт
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Компютърни мрежи ЗИПП
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Приложен софтуер
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Комплексна практика по специалността
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Производствена практика
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Учебна практика по запонящи устройства
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
05-2008До моментаТехнически умения и компетенции
05-2008До моментаСоциални умения и компетенции
05-2008До моментаДруго умение/компетенция
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе