Възпитател

Росина Апостолова

Портфолио на ВъзпитателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Росина
Презиме: Атанасова
Фамилия: Апостолова
Националност: Българка
Телефон: 0876347485
Имейл: rosina_sl@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: ОУ Д-р Иван Селимински
Заемана длъжност в момента: Възпитател
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
06-201807-2020ДГ СинчецУчител
09-2020До моментаОУ Д-р Иван Селиминскиучител ЦОУД

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2007
Период до: 03-2017
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Финанси
Професионална квалификация: Икономист
Образователна институция: Бургаски свободен университет
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
09-201709-2019МагистърПредучилищна и начална училищна педагогикаДетски учител и начален учителБургаски свободен университет
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
детски учител и начален учител
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 2
от които Учителски стаж: 2
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
11-2018Учението на Берт Хелингер за семейната среда. Системен подход при взаимодействието между учители, родители и деца ( ученици)1 кредит16Център за обучение " Академия" към Анкор А Дженте ЕООД
02-2019Диагностичните процедури в детската градина в процеса на проследяване на постиженията. Диагностика и корекция.1 кредит16Бит и техника ЕООД
10-2019СИ за работа в дигитална среда. Интерактивна дъска.1 кредит16Технически университет
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе